Maatwerk voor hypotheeklening : 5 formules
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatwerk voor hypotheeklening : 5 formules

Woonkrediet

19 January 2023

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Weinig mensen weten dat je een hypotheeklening op verschillende manieren kan terugbetalen. Waarom is dit? Omdat niemand er over praat of het je deftig uitlegt. In deze blogpost kom je er meer over te weten en zie je hoe wij dagelijks maatwerk voor hypotheeklening kunnen leveren.

In België kan je op verschillende manieren je hypotheeklening terug betalen. Dit is niet door iedereen geweten en je kan je de vraag stellen waarom maar een beperkt aantal financiële tussenpersonen hierover spreekt. Wel tijd om hierin verandering te brengen. Hier zijn 5 formules om maatwerk voor hypotheeklening te kunnen leveren.

1. Klassiek systeem : hypotheeklening met vaste mensualiteiten

Dit is de meest gekende manier om een hypotheeklening terug te betalen. Je leent een bedrag en betaalt hier maandelijks een vast bedrag voor terug. Deze maandsom noemt men de vaste mensualiteit.

Voorbeeld : je leent 100.000 EUR op 20 jaar aan een debetrentevoet van 4%. Maandelijks zal je dan 602,24 EUR moeten betalen. 

Deze maandtermijn bestaat uit een deel kapitaal en een deel intresten. In het begin betaal je weinig kapitaal terug en meer intresten. Naarmate je lening vordert verandert dit en betaal je meer kapitaal terug en minder intresten. Logisch, want de intresten worden berekend op het openstaand kapitaal. Als dit meer en meer terugbetaald wordt, dan betaal je vervolgens minder intresten.

In ons voorbeeld bestaat de eerste vervaldag van 602,24 EUR uit 274,84 EUR kapitaal en 327,40 EUR intresten. Als je deze twee bedragen optelt bekomen je dus 602,24 EUR.

Na één jaar (12 maanden) betaal je nog altijd 602,24 EUR. Alleen bestaat die som dan uit 284,91 EUR kapitaal en 317,33 EUR intresten.

Dat kan je perfect afleiden uit de aflossingstabel van je hypotheeklening die je mee krijgt bij de ondertekening van je kredietaanbod.

De maandsom van 602,24 EUR blijft onveranderlijk bij een vaste rentevoet, maar kan dus herbekeken worden wanneer je kiest voor een variabele rentevoet.

Een klassiek krediet wordt door alle traditionele kredietgevers (banken) aangeboden. Het enige wat ze voor jou zullen vergelijken is de rentevoet. Maar ze zullen je niet praten over de vier andere manieren om je hypotheeklening terug te betalen. Waarom doen ze dit niet? Omdat ze het niet willen voorstellen. Het vergt vakkennis en je moet de moeite nemen om te luisteren naar jouw verhaal. Wij nemen die moeite. Contacteer ons gerust.

2. Bulletkrediet of vast termijn krediet - maatwerk voor hypotheeklening in bijzondere omstandigheden

Een tweede manier om je hypothecair krediet terug te betalen is via een bulletkrediet of een vast termijn krediet.

Hier ga je tijdens de duurtijd van de lening enkel intresten terug betalen en betaal je uiterlijk tegen eindvervaldag het ontleende kapitaal terug.

Nemen we nu opnieuw ons voorbeeld waarbij je 100.000 EUR gaat lenen op 20 jaar aan 4%. Dan betaal je tijdens de looptijd van je lening slechts 327,40 EUR per maand. Dat is dus de helft van een klassieke mensualiteitenlening. Beter toch?

Wel toch is het opletten geblazen. Je betaalt maandelijks wel minder af, maar je moet er wel voor zorgen dat je die 100.000 EUR tegen het einde van de rit bij elkaar gespaard hebt of kunt terugbetalen.

Hoe kan je een bulletkrediet of vast termijn krediet terugbetalen?

  • Via pensioensparen
  • Via een groepsverzekering
  • Via een aandelenportefeuille
  • Via de verkoop van een (tweede) woning of een opbrengsteigendom
  • Via een erfenis
  • Via een schenking

Je merkt dat bij dit soort van krediet er andere elementen mee bekeken moeten worden. Maar dat hoort nu net bij het afleveren van maatwerk.

3. Maatwerk voor hypotheeklening: combinatie tussen vaste mensualiteiten en vast termijn krediet

Je kan er ook voor opteren voor de combinatie van een klassiek krediet en een vast termijn krediet. In België zijn er maar twee kredietgevers die deze combinatie aan je kunnen voorstellen. Credishop werkt met hen beiden samen.

Beide kredietmaatschappijen bieden dit aan in een vaste verhouding van 70/30, een light formule

Er wordt hierbij gewerkt met één kredietopening en twee voorschotten. 70% van het te ontlenen kapitaal wordt ondergebracht in een voorschot waarbij je op de klassieke manier vaste mensualiteiten gaat betalen. In het tweede voorschot zit 30% van het ontleend bedrag. Voor dit tweede voorschot betaal je enkel intresten.

Concreet betekent dit dat wanneer je 100.000 EUR gaat lenen op 20 jaar aan 4% je twee voorschotten hebt, 70.000 EUR en 30.000 EUR.

  • 70.000 EUR – maandsom 421,56 EUR
  • 30.000 EUR – maandsom 98,22 EUR

Tesamen komt dit neer op 519,78 EUR per maand. Dit kan dus een interessante piste zijn om te onderzoeken om je maandlast laag te houden. Wel moet je opnieuw aandachtig zijn dat je de 30% kunt wedersamenstellen en kunt terugbetalen tegen eindvervaldag.

4. Progressieve hypotheeklening - maatwerk voor jongeren

Een progressief hypothecair krediet is aan zijn opmars bezig. Te meer daar het jonge mensen, aan het begin van hun carrière, de gelegenheid biedt om hun woning aan te kopen en hun maandlast te drukken. Niet onbelangrijk wanneer het leven duur is geworden.
Bij een progressief krediet kan je kiezen voor twee verschillende formules: maandelijks meer terugbetalen of om de 5 jaar. We leggen dit maatwerk voor hypotheeklening voor je uit.

4.1. Progressief krediet: maandelijks meer betalen

Bij deze eerste formule start je aan 90% van wat je in een klassiek systeem zou moeten betalen. Hierboven las je dat je in een klassieke mensualiteiten lening 602,24 EUR per maand zou moeten betalen.

In deze formule start je dus aan 90% ofwel 542,08 EUR voor je eerste vervaldag. Nadien stijgt jouw maandbedrag met 1,69 EUR.

In deze formule betaal je meestal de eerste 7 jaar minder dan een klassieke mensualiteitenlening. Nadien betaal je maandelijks iets meer per maand, tot +/- 15 jaar. Dan neemt het weer geleidelijk af om te eindigen naar het niveau van de mensualiteitenlening.

In ons voorbeeld van 100.000 EUR op 20 jaar aan een rentevoet van 4% betekent dit voor je eerste maandtermijn 542,08 EUR betaalt en op de top (zo rond 15 jaar) 630,63 EUR. Dit is slechts 28,41 EUR meer dan een klassieke lening. Quasi geen verschil dus!

4.2. Progressief krediet: om de vijf jaar meer betalen

De tweede mogelijkheid binnen een progressief krediet is om pas na 5 jaar meer te betalen. Dit product wordt aangeboden in een 15/5/5 rente formule, hetgeen betekent dat de rente de eerste 15 jaar niet zal wijzigen en pas na 15 jaar herzien zal worden.
Wel zal onderliggend het maandbedrag geleidelijk aan opgetrokken worden.

Concreet betekent dit in ons voorbeeld (100.000 EUR – 20 jaar – 4%) dat je eerste maandbedrag 481,77 EUR zal zijn. Na 5 jaar wordt dit opgetrokken naar 572,10 EUR. Weer 5 jaar later wordt dit 662,44 EUR. Na 20 jaar wordt er een herberekening gemaakt.

Je merkt meteen dat er heel wat opportuniteiten liggen in een progressief krediet om over te gaan tot de financiering van je eerste woning. Dat maakt het een interessante formule voor maatwerk voor hypotheeklening.

5. Maatwerk voor hypotheeklening - degressief krediet

Een laatste manier om je hypotheeklening terug te betalen is deze onder de vorm van een degressief krediet. In tegenstelling tot een progressief krediet ga je bij deze vorm in het begin van de lening meer kapitaal terugbetalen dan intresten. Je betaalt hier een vast bedrag in kapitaal terug.

We nemen opnieuw ons voorbeeld erbij van 100.000 EUR op 20 jaar aan 4% rente.

Maandelijks zal je bij een degressief krediet 416,67 EUR kapitaal terugbetalen. Voor je eerste vervaldag betaal je dan maandelijks 750,00 EUR.

Na één jaar (12 maanden) betaal je dan 734,72 EUR (416,67 EUR kapitaal en 318,06 EUR intresten).

Het is duidelijk dat deze manier van terugbetaling slechts weggelegd is voor beperkt aantal mensen, omdat je hier al wel redelijk gefortuneerd moet zijn om een hogere maandlast in het begin te kunnen dragen. Het enige voordeel is dat je op termijn minder intresten moet terugbetalen.

Conclusie - maatwerk voor hypotheeklening

Laat je niet verblinden door alleen maar de rentevoet van je woonkrediet. Daarachter schuilt nog veel meer en laat maatwerk voor hypotheeklening toe. Daarom nemen onze kredietspecialisten graag de tijd voor je om goed te luisteren naar jouw behoeften en verlangens. Wat wil je écht? Waar sta je binnen 10 jaar? Wat is belangrijk voor je?

Wil je jouw situatie of project eens komen bespreken, contacteer ons dan. Wij staan voor je klaar en helpen je graag verder zodat jij je hypotheeklening op jouw ritme kunt terugbetalen.

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je persoonlijke lening of woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.