Herfinanciering | Credishop
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Herfinanciering

Je hebt enkele jaren geleden een woonlening afgesloten voor de aankoop van een huis of appartement.

In bepaalde gevallen kan het erg interessant zijn om deze woonlening te herfinancieren of te herzien. Wat dit inhoudt, wanneer een herfinanciering zinvol is en waarop je daarbij moet letten, lees je hier.

Wat is een herfinanciering van je woonlening?

Je hebt een woonlening lopen. Op een bepaald moment overweeg je een herfinanciering, bijvoorbeeld omdat de rentevoeten intussen gedaald zijn. Je kan dan, bij je huidige bank of bij een andere, een lening aanvragen om je bestaande woonlening te herfinancieren. Het saldo van je oude lening wordt dan overgedragen naar je nieuwe woonlening en die betaal je af tegen een nieuwe, lagere rentevoet. 

Wanneer is een herfinanciering of herziening van je woonlening zinvol?

Er zijn meerdere redenen waarom een herfinanciering zinvol kan zijn:

  • Je huidige hypothecaire lening loopt tegen een hoger tarief (rentevoet) en je zou graag een voordeliger tarief willen.
  • Je bent niet langer tevreden over je renteformule (vast, variabel).
  • Je wil de looptijd van je woonlening aanpassen, omdat je levensomstandigheden veranderd zijn: je wil de duurtijd verkorten omdat je meer verdient, of verlengen om je maandlast te verlagen.
  • Je bent niet tevreden over de service en producten van je huidige bank en wil graag overstappen naar een andere.

Herfinanciering woonlening berekenen

Bij de herfinanciering of herziening van een bestaande woonlening komt heel wat kijken. Er zijn immers tal van kosten waarmee je rekening moet houden. Denk maar aan de wederbeleggingsvergoeding, handlichting, een nieuwe hypothecaire inschrijving, …

Als je geen specialist bent in hypothecaire leningen, is het erg lastig om deze berekeningen zelf te maken. Laat je hierdoor evenwel niet afschrikken. Maak een afspraak bij een gespecialiseerd kantoor in je buurt en zij doen met plezier het werk voor jou.

Herfinanciering woonlening tarieven

Je kan je woonlening herfinancieren bij je huidige bankier (waardoor je dus niet van bank moet veranderen) of bij een andere bank. Kies je voor je huidige bankier, dan is de kans groot dat die een minder voordelig tarief zal voorstellen dan een andere bank. Je doet er dus goed aan om ook eens over het muurtje te kijken en eens te gaan horen bij andere kredietgevers.
 
Laat je situatie bekijken door onze specialisten. Zij hebben direct toegang tot de laagste tarieven en kunnen voor jou berekenen of een herfinanciering of herziening interessant is of niet. 

Herfinanciering woonlening simulatie

Een simulatie maken van je nieuwe woonlening is een must. Zo kom je immers te weten hoeveel je elke maand zult moeten betalen eenmaal je lening geherfinancierd is. Je kan zelf online een simulatie van je woonlening maken. Je hebt dan meteen een idee van je toekomstige maandlast. Maar hou er wel rekening mee dat het niet meer is dan een richtinggevend bedrag. Jouw persoonlijke situatie kan immers een impact hebben op het tarief, en dus ook op de maandelijkse aflossing.

Je kan ook vragen aan onze specialisten om voor jou een simulatie te maken voor een herfinanciering van je lening. Maak meteen een afspraak.

Herfinanciering woonlening voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een herfinanciering te krijgen? Wel, die voorwaarden lopen grotendeels gelijk met deze bij het afsluiten van een woonlening om een woning te kopen. Er wordt gekeken naar je inkomsten, je leefoverschot, de stabiliteit van je job, andere leningen die je moet afbetalen …

Uiteraard hanteert elke kredietverstrekker zijn eigen commerciële strategie, waardoor de voorwaarden kunnen verschillen tussen kredietgevers. Onze medewerkers kennen de voorwaarden voor woonleningen van heel wat kredietgevers zeer goed en kunnen dus op zoek gaan naar de herfinanciering die het best op jouw persoonlijke situatie aansluit.

Herfinanciering woonlening vergelijken

Credishop werkt als onafhankelijk kredietmakelaar met verschillende kredietgevers en banken samen. Onze mensen kennen de markt dan ook door en door. Zij kunnen voor jou alle voorwaarden en tarieven voor je herfinanciering vergelijken. Zo moet je niet alleen zelf het werk niet doen, maar krijg je ook meteen een voorstel dat optimaal beantwoordt aan jouw verwachtingen en behoeften. Daarbij gaat het niet enkel over het tarief of de looptijd, maar bijvoorbeeld ook over de garanties die je zelf moet geven ...

Maak een afspraak bij een kantoor in je buurt om te praten over een herfinanciering.

Herfinanciering woonlening vergelijken: gepersonaliseerde raad via onafhankelijk kredietmakelaar

Soms kan je op vergelijkingssites de tarieven voor woonleningen bij verschillende kredietgevers naast elkaar leggen. Dat lijkt interessant, maar vergelijkingssites tonen niet altijd de juiste tarieven. Zeker niet als je een gepersonaliseerde analyse wil.

Banken tonen de zogenaamde afficherentevoet, een vakman zoals een onafhankelijk kredietbemiddelaar gaat verder dan dit en kan voor jou op zoek gaan naar een gepersonaliseerd tarief. Hij volgt immers niet alleen de rente op de voet, maar tegelijk ook de acceptatiecriteria van verschillende banken. Zo biedt hij je een garantie voor maatwerk.

Ben je door een herfinanciering de woonbonus kwijt?

Neen, je fiscale regime wijzigt niet voor het gedeelte van je oude woonlening. Stel, je partner en jijzelf hebben samen een woonlening lopen, maar jullie hebben beslist om uit elkaar te gaan. Je wil je ex-partner uitkopen, en daarvoor heb je € 50.000 nodig. Om jullie bestaande lening over te nemen, is een bedrag van € 100.000 nodig. Je kan jullie woonlening herfinancieren voor een totaal van € 150.000. De € 100.000 uit je oude lening blijft fiscaal voordeel opleveren, de € 50.000 die je extra leent niet.

Wat kost een herfinanciering van een woonlening?

Bij de herfinanciering van een woonlening moet je rekening houden met enkele kosten:

  • de handlichting van de bestaande hypothecaire inschrijving
  • de kosten voor een nieuwe hypothecaire inschrijving
  • de wederbeleggingsvergoeding
  • de dossier- en schattingskosten bij de nieuwe bank.

Een herfinanciering ga je dus niet zomaar van de ene dag op de andere doorvoeren. Dit kadert in een situatie waar maatwerk vereist is. Dit maatwerk is specialistenmaatwerk dat Credishop jou kan bieden. Maak een afspraak met een specialist in jouw buurt om je plannen te bespreken.

Wat gebeurt er met de schuldsaldoverzekering bij de herfinanciering van een woonlening?

Ook je schuldsaldoverzekering zal bij een herfinanciering aangepast worden:

  • Blijf je bij dezelfde bank en verhoog je het kapitaal, dan moet je verzekering volgen. Idem dito als je een vervroegde terugbetaling zou doen gecombineerd met een interne herfinanciering tegen een lager tarief.
  • Herfinancier je jouw woonlening bij een andere bank, dan zal je de oude schuldsaldoverzekering moeten stopzetten. Je specialist zal je een nieuwe schuldsaldoverzekering voorstellen, aangepast is aan je nieuwe behoefte en noden.

Je bent vrij om een schuldsaldoverzekering te nemen alsook om je verzekeraar te kiezen. Dat staat buiten kijf. Je bent dus niet verplicht om je schuldsaldoverzekering te nemen bij de bank waar je ook je woonlening neemt.

Wat is het verschil tussen een interne en een externe herfinanciering van een woonlening?

Een interne herfinanciering is een herfinanciering van je woonlening bij dezelfde bank. Een externe herfinanciering doe je bij een andere bank.

Heel wat banken maken interne herfinancieringen niet echt aantrekkelijk. Maar ze kunnen je natuurlijk ook niet zomaar een herfinanciering weigeren, omdat je daarvoor uiteraard ook naar een andere bank kan stappen. Credishop werkt met verschillende banken samen die interessante tarieven aanbieden voor herfinancieringen van woonleningen. Maak een afspraak om jouw simulatie te doen.

Wist je trouwens dat je bij een externe herfinanciering ook een extra budget kunt opnemen om je verbouwing te financieren?

Wat is een wederbeleggingsvergoeding?

Een wederbeleggingsvergoeding is een vergoeding die je aan de bank betaalt wanneer je een herfinanciering wenst. Deze ‘boete’ betaal je sowieso, ongeacht of je nu een herfinanciering of herziening vraagt bij dezelfde bank of bij een andere bank.

De wederbeleggingsvergoeding komt overeen met drie maanden intrest, berekend op het huidige openstaande kapitaal. Deze wederbeleggingsvergoeding is een soort van tegemoetkoming die de bank krijgt omdat ze opbrengsten derft. De wederbeleggingsvergoeding mag nooit hoger liggen dan drie maanden intrest.

Kies je voor een andere renteformule bij een herfinanciering?

Als je bij je huidige woonlening een vaste rentevoet hebt, dan bestaat de kans dat je nu voor een variabele rentevoet wil kiezen. Omdat dit nu beter voor je uitkomt en je persoonlijke situaties anders is. Maar het kan natuurlijk ook omgekeerd. Dat is net het grote voordeel bij een herfinanciering. Je situatie wordt opnieuw bekeken en aan jou aangepast.

Welke looptijd kies je voor je herfinanciering?

Je hoeft niet altijd dezelfde looptijd te behouden als bij je huidige woonlening. Bij sommige banken kan je de looptijd verlengen, maar niet bij alle banken.

Herfinanciering woonlening: toekomstplannen

Verwacht je een erfenis of de uitbetaling van een groepsverzekering? Ga je op langere termijn verhuizen naar het buitenland? Ook dan kan Credishop als onafhankelijke kredietbemiddelaar in hypothecaire krediet voor jou maatwerk maken. Een woonlening kan je namelijk terugbetalen met mensualiteiten of met een vastetermijnkrediet.

Wat zijn mensualiteiten?

Je woonlening terugbetalen met vaste mensualiteiten komt erop neer dat je maandelijks hetzelfde bedrag terugbetaalt. Hierdoor ben je zeker en kom je niet voor verrassingen te staan. De mensualiteit blijft hetzelfde tot de eerstvolgende vervaldag waarop je rente herzien wordt. Bij een vijfjaarlijkse renteformule zal dit om de vijf jaar zijn, bij een jaarlijks veranderlijke rentevoet is dat elk jaar. Heb je geopteerd voor een vaste rentevoet, dan zal je mensualiteit dus nooit veranderen.

Wat is een vastetermijnkrediet?

Bij een vasttermijnkrediet betaal je tijdens de looptijd van je woonlening enkel intresten en betaal je het kapitaal pas terug op de eindvervaldag van het krediet. Dit soort kredieten kan je natuurlijk niet zomaar aangaan. Het moet een weloverwogen keuze zijn om hiervoor te gaan. Onze specialisten bespreken dit met jou.

Maatwerk met een combinatie van vaste mensualiteiten en vastetermijnkrediet

Je kan beide formules in één kredietopening combineren. Zo heb je maximaal maatwerk.

Wanneer is de keuze voor mensualiteiten en/of een vastetermijnkrediet interessant?

Je verwacht de uitbetaling van het kapitaal van je groepsverzekering en het bedrag. Dat kapitaal bedraagt € 50.000. Je hebt voor de herfinanciering € 150.000 nodig. Je zou dit kunnen opsplitsen in € 100.000 via vaste mensualiteiten en € 50.000 via een vastetermijnkrediet. Hierdoor ga je voor het deel van € 50.000 enkel intresten betalen, waardoor je maandelijkse aflossing daalt. Je moet dan wel het bedrag van de groepsverzekering gebruiken voor de terugbetaling van het kapitaal.

Een ander voorbeeld: je bent eigenaar van een woning in België en van een appartement in het buitenland. Je weet nu al dat je later naar het buitenland gaat emigreren, om je pensioen door te brengen onder de zuiderse zon. Als je op dat moment je woning in België verkoopt, kan je het kapitaal van een vastetermijnkrediet terugbetalen.

Tot welke leeftijd kan je een woonlening herfinancieren?

In principe is er geen maximumleeftijd bepaald, maar je moet wel realistisch zijn: als je woonlening niet volledig terugbetaald is op het moment dat je met pensioen gaat, dan zullen banken hiermee rekening houden bij de beoordeling van je kredietaanvraag. Je inkomen zakt immers na je pensionering en banken willen zoveel mogelijk garanties dat je ook na je pensioen het krediet verder correct kunt terugbetalen. 

Vergelijkingssites tonen niet altijd de juiste tarieven. Zeker niet als je een gepersonaliseerde analyse wil.

Lees meer over Woonkrediet voor Herfinanciering

Woonkrediet

10 maart 2022

Langere looptijd voor je hypotheeklening: zinvol of helemaal niet?

Wens je een hypotheeklening te onderschrijven, dan zal je de looptijd daarvan moeten bepalen. Die gaat van 10 jaar tot maximaal 30 jaar. Kies je best voor een langere looptijd of niet? En welke gevolgen hangen daar precies aan vast?

Investeringskrediet

20 februari 2022

Wat te doen bij achterstand in de betaling van je sociale bijdragen als zelfstandige?

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Vanaf dan betaal je ieder kwartaal sociale bijdragen. Zo bouw je als zelfstandige sociale rechten op bij ziekte en pensioen. Maar wat gebeurt er als je niet tijdig betaalt of je hebt een serieuze achterstand? En wat kan je er dan aan doen? Je leest het hier.

Woonkrediet

17 februari 2022

Is een vaste rentevoet voor je woonkrediet heilig? Zeker niet!

De Belg heeft een baksteen in de maag. En om vastgoed aan te kopen, sluit de Belg een woonkrediet af. Gelet op de historisch lage rentestanden wordt wel eens verteld dat een vaste rentevoet daarbij op dit moment altijd de beste optie voor je woonkrediet is. Maar is dat wel zo? Wij geven je stof tot nadenken …

Ontdek al onze oplossingen