Aankoop | Credishop
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Aankoop

Wil je een huis of appartement kopen, dan gaat dit over heel wat geld. De kans dat je dit volledig met eigen spaargeld kunt betalen, is dan ook zeer klein. Een woonlening lost dit voor je op. Je leent het nodige budget voor de aankoop van een huis of appartement en betaalt dit nadien in maandelijkse schijven terug gedurende een vooraf bepaalde termijn.

Waarop moet je letten als je een woonlening wil afsluiten? Waar vind je de beste tarieven? Waar liggen de valkuilen? Op al deze vragen vind je hier een antwoord.

Huis kopen: woonlening berekenen

Vooraleer je overweegt om een huis of appartement te kopen en daarvoor een woonlening te onderschrijven, doe je er goed aan om precies te berekenen of de aankoop wel binnen je budget past. Daarvoor heb je financieel plan nodig, dat rekening houdt met je inkomen, je vaste kosten, eventuele andere leningen … en natuurlijk ook met de maandelijkse aflossingen van je woonlening.

Laat het opstellen van zo’n plan over aan kredietspecialisten, zoals een onafhankelijk kredietbemiddelaar van Credishop. Onze medewerkers kennen alle mogelijkheden en beperkingen en kunnen je helpen met een kredietoplossing op jouw maat.

Huis kopen: tarieven woonlening

Een belangrijk element bij een woonlening is het tarief dat je geniet. Credishop werkt met verschillende kredietverstrekkers samen: sommige wijzigen hun tarieven bijna wekelijks, terwijl anderen veel stabielere tarieven hanteren. Wij volgen dit uiteraard op voor jou, omdat het nu eenmaal niet evident is om alle evoluties continu te monitoren.

Wil je weten hoe de vork precies aan de steel zit en een concreet idee krijgen voor jouw hypotheeklening? Maak dan een afspraak bij het kantoor in jouw buurt.

Huis kopen: simulatie woonlening

Onze specialisten werken voor jou een simulatie uit van je woonlening. Daarbij luisteren ze naar je verwachtingen, maar houden ze verder ook rekening met je inkomsten en kosten. Zo’n simulatie laat je precies weten hoeveel je elke maand zult moeten terugbetalen en gedurende welke periode. Op die manier kan je zelf makkelijk beoordelen of de aflossingen binnen je budget passen of niet.

Tijdens zo’n simulatie kan je spelen met de looptijd. Een kortere looptijd maakt dat je in totaal minder intresten zult moeten betalen voor je woonlening, maar brengt wel een hogere maandlast mee. Kies je voor een langere looptijd, dan liggen je maandelijkse terugbetalingen wat lager, maar zal je over de volledige looptijd van je krediet wat meer intresten betalen.

Ieders persoonlijke voorkeuren en financiële situatie zijn anders. Het is belangrijk dat je een woonlening afsluit waar je je goed bij voelt. Laat onze medewerkers een simulatie maken van jouw woonlening. Of maak zelf online een simulatie van je woonlening.

Huis kopen met eigen middelen of spaargeld

Beschik je over eigen middelen (spaargeld, een erfenis …), dan kan het interessant zijn om een gedeelte van het aankoopbedrag van je woning of appartement daarmee te betalen. Een belangrijke parameter bij een woonlening is immers de quotiteit. Dat is de verhouding tussen de waarde van je pand en het kredietbedrag.
 
We geven een voorbeeld.

Als je een huis wil kopen dat € 250.000 waard is, en je betaalt € 25.000 met eigen middelen, dan moet je dus nog € 225.000 lenen. De quotiteit bedraagt dan 90% [(225.000/250.000) * 100]. Hoe lager de quotiteit van je lening, des te aantrekkelijker jouw tarief.

Huis kopen zonder eigen middelen of spaargeld

Heb je jammer genoeg te weinig spaargeld of andere eigen middelen, dan wordt het wat lastiger om een woonlening te krijgen van een kredietgever. De Nationale Bank van België, de toezichthouder op de financiële sector, heeft de regels daaromtrent onlangs nog verstrengd. Maar onmogelijk is het zeker niet. De NBB heeft immers gesteld dat de algemene norm voor de quotiteit maximaal 90% bedraagt.

Wat moet je hieruit begrijpen?

De NBB beoordeelt de regel rond de maximale quotiteit op het niveau van de volledige hypotheekportefeuille van de banken. Anders gezegd: individuele afwijkingen zullen nog altijd mogelijk zijn. Zo stelt de NBB dat de banken maximaal 35% van hun leenvolume (het totaalbedrag dat de banken aan hypothecaire kredieten ontlenen) mogen besteden aan woonkredieten met een quotiteit hoger dan 90%. Van die 35% mag maximaal 5% van de kredieten een quotiteit van meer dan 100% hebben.

Laat ons dit even concreet maken:

 • 35 op 100 hypothecaire leningen mag dus nog quotiteit hebben hoger dan 90%.
 • Van deze 35 gezinnen mag slechts 1,75 gezinnen (5%) een lening afsluiten met een quotiteit hoger dan 100%.

Conclusie?

Het zal minder evident zijn om tot de selecte groep van kredietnemers te kunnen behoren die lenen tegen een quotiteit hoger dan 90%, laat staan 100%. Een reden te meer om je te laten bijstaan door echte specialisten in woonlening. Maak vandaag nog een afspraak om jouw dossier te bespreken.

Ter info: voor een tweede woning zijn de regels nog strenger.

Huis kopen: woonlening voorwaarden

Credishop werkt met heel wat kredietverstrekkers samen. Die hebben elk hun eigen commerciële strategie en bepalen dus zelf de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een woonkrediet te krijgen. Die voorwaarden zijn dus zeker niet identiek voor alle kredietgevers.

De kans bestaat dus dat je bij kredietgever A geweigerd wordt, maar niettemin toch een lening krijgt bij kredietgever B.
 
Ondanks de verschillen in aanpak en commerciële strategie, kijken kredietgevers bij het beoordelen van een kredietaanvraag naar de volgende aspecten:

 • je inkomen
 • de stabiliteit van je beroepssituatie: heb je een contract van onbepaalde duur, werk je als interimkracht, … ?
 • beschik je over eigen middelen om een deel(tje) van de aankoop te financieren (bijvoorbeeld de kosten voor de notaris en de registratierechten)?
 • moet je nog andere kredieten of leningen terugbetalen?
 • hoeveel bedraagt je leefoverschot na aftrek van je vaste kosten en ander leningen? Met andere woorden: welk bedrag blijft er elke maand nog over voor jou om van te leven?

Elk kredietdossier is anders. Maak daarom zeker een afspraak bij een specialist in hypothecaire kredieten om jouw persoonlijke situatie te komen bespreken.

Woonleningen vergelijken

Vergelijken is besparen, lees je wel eens. En dat klopt. Je doet er dus ook goed aan om verschillende voorstellen voor hypothecaire kredieten met elkaar te vergelijken vooraleer je een definitieve beslissing neemt.

Maar woonleningen met elkaar vergelijken is helemaal niet eenvoudig. Het gaat veel verder dan louter de rentevoeten naast elkaar leggen. Daarom doe je beter een beroep op een specialist, die de vergelijking voor jou zal uitvoeren. Op die manier ben je er zeker van dat er niks vergeten wordt en hoef jij het werk niet zelf te doen.

Heb je al een voorstel voor een woonlening gekregen of wil je graag dat wij de vergelijking voor jou maken, maak dan meteen een afspraak. We maken met plezier tijd voor je vrij.

Waarom huis kopen en niet huren?

Tot eind 2019 leverde de aankoop van een woning via een woonlening je in Vlaanderen mogelijk nog fiscaal voordeel op via de zgn. woonbonus. Die is inmiddels afgeschaft. In Wallonië bestaat er wel nog zoiets als de chèque habitat.

Ondanks het wegvallen van het belastingvoordeel is en blijft het aankopen van vastgoed interessant: je wordt immers eigenaar van een woning en investeert voor jezelf met het oog op de toekomst. Veel Belgen zien de aankoop van hun eigen woning dan ook als een vorm van pensioensparen of als een appeltje voor de dorst later.

Huis kopen: welke kosten komen er bij?

Met welke extra kosten moet je rekening houden?

Kosten aan de bank voor je woonlening

 • dossierkosten: deze mogen maximaal € 500 bedragen
 • schattingskosten: sommige banken werken met eigen schatters, andere banken laten de schattingen uitvoeren door onafhankelijke schatters
 • kosten voor consultatie van de CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren): als je hypotheeklening geweigerd wordt, dan mag de bank kosten aanrekenen voor het raadplegen van de CKP. In de praktijk gebeurt dit zelden. Word je lening toegekend, dan worden deze kosten meestal opgenomen in de algemene dossierkost.

Kosten eigen aan de notaris

 • administratieve kosten voor het opmaken van officiële documenten (aankoopakte, kredietakte …)
 • ereloon van de notaris

Kosten eigen aan de overheid

 • registratierecht voor de aankoop
 • registratierecht (1%), inschrijvingsrecht  (0,3%) en ereloon voor de hypotheekbewaarder voor de hypothecaire lening

Kosten voor de bescherming

 • schuldsaldoverzekering: dit is niet verplicht, maar wel sterk aangeraden om je partner of erfgenamen financieel te beschermen
 • brandverzekering

Kosten die je dikwijls onderschat

Jammer genoeg stellen veel mensen vast dat er bij de aankoop van een huis of appartement steeds nog een aantal kosten opduiken die ze onderschat hadden of waarmee ze zelfs helemaal geen rekening gehouden hadden. Denk hierbij aan:

 • kosten voor de verhuis
 • kosten voor de inrichting
 • jaarlijkse onroerende voorheffing

Huis kopen als zelfstandige

Banken staan soms wat terughoudender tegenover bepaalde doelgroepen die mogelijk een groter risico inhouden. Zelfstandigen zijn zo’n doelgroep. Waarom is een zelfstandige volgens de bank risicovoller? Omdat hij zelf het economische risico draagt en zijn inkomen daardoor minder stabiel is. Sommige banken willen dit risico niet lopen. Bij Credishop bieden we alvast wel oplossingen voor zelfstandigen of bedrijfsleiders die een huis willen kopen. Maak een afspraak om jouw plannen te bespreken.

Huis kopen als alleenstaande

Een andere doelgroep die vaak als risicovoller beschouwd wordt, zijn alleenstaanden. Hun inkomen is beperkter, maar de kosten die ze hebben liggen vaak in de lijn van die van een koppel. Dit maakt hen financieel kwetsbaarder. Maar ook voor alleenstaanden gaan de specialisten van Credishop met plezier op zoek naar een woonlening.

Huis kopen en gelijk verkopen - overbruggingskrediet

Soms wil je nieuw huis kopen en moet je je bestaande woning nog verkopen. Slaag je erin om je bestaande woning verkocht te krijgen vooraleer je jouw nieuwe woning koopt, dan is dat financieel vaak geen enkel probleem. Maar als je huidige woning niet tijdig verkocht raakt, dan heb je een overbruggingskrediet nodig. Ook daarbij kan Credishop je zeker helpen.

Huis kopen en werken uitvoeren

Je staat op het punt om een huis te kopen en je zou er graag nog enkele werken in willen laten uitvoeren. Bespreek deze werken met onze specialisten, we voorzien hiervoor een apart budget in het financieel plan.

Wat moet je verder weten hierover?

 • De werken zullen meestal voor een meerwaarde voor je woning zorgen. De schatter die de waarde van je woning bepaalt, zal dit mee opnemen in zijn schattingsverslag. Dit verlaagt je quotiteit, wat uiteraard een goede zaak is!
 • Verzamel tijdig de nodige bestekken of offertes voor de werken: dit bespoedigt de analyse van je kredietdossier.

Vakantiehuis kopen in binnenland

Ben je zinnens om een vakantiehuis te kopen in de Ardennen, aan de kust of in een vakantiedomein? Maak dan zeker een afspraak met je Credishop-specialist. Niet alle banken zijn immers bereid om de aankoop van een woning in een recreatiedomein te financieren, tenzij je je gezinswoning in hypotheek geeft. Wij gaan voor jou op zoek naar de beste oplossing.

Huis kopen in buitenland

Maar weinig banken zullen interesse hebben om je een woonlening aan te bieden voor de aankoop van een huis in het buitenland. Bij Credishop vind je die mogelijkheden wel. Onze medewerkers vinden meestal een oplossing die bij je past als je een huis in Europa wil kopen. Contacteer het Credishop-kantoor in je buurt voor meer info.

Huis kopen en verhuren

Op zoek naar een opbrengsteigendom om nadien te verhuren? Bekijk dan zeker alle info op onze pagina over woonleningen voor opbrengsteigendommen. Heb je nog vragen? Contacteer ons dan zeker.

Tot welke leeftijd kan je een huis kopen?        

In principe is er geen maximumleeftijd bepaald, maar je moet wel realistisch zijn: als je woonlening niet volledig terugbetaald is op het moment dat je met pensioen gaat, dan zullen banken hiermee rekening houden bij de beoordeling van je kredietaanvraag. Je inkomen zakt immers na je pensionering en banken willen zoveel mogelijk garanties dat je ook na je pensioen het krediet verder correct kunt terugbetalen. 

De kans bestaat echter dat je jouw huis na je pensionering gaat verkopen om bijvoorbeeld kleiner te gaan wonen. Dan spreken we van een ‘senior deal’ en daarvoor bieden we maatwerkoplossingen aan. Een andere optie is dat je binnen enkele jaren het kapitaal van je groepsverzekering zult ontvangen en vóór die tijd een luxe-appartement wil kopen in het centrum van de stad. Ook daarbij kunnen wij je zeker helpen.

Vanaf wanneer kan je een huis kopen?        

Een huis kopen vereist meerderjarigheid. Maar soms gebeurt het dat minderjarigen plots eigenaar worden van vastgoed, bijvoorbeeld naar aanleiding van het plots overlijden van beide ouders. In veel gevallen zal de vrederechter moeten tussenkomen om de knoop te ontwarren.
 

Een woonlening is meer dan een tarief. Kies daarom voor een krediet waar je je minstens 10 jaar goed bij voelt.

Lees meer over Woonkrediet voor Aankoop

Woonkrediet

9 december 2021

Het einde van het hypothecair mandaat in zicht?

Lening op afbetaling

25 november 2021

Werd je lening geweigerd? Ontdek hier waarom!

Werd je lening geweigerd? Da’s vervelend! Ontdek hier alvast de belangrijkste redenen voor een negatief antwoord én wat je eraan kan doen.

Woonkrediet

25 november 2021

Notariskosten lenen? Een extra borgsteller kan het verschil maken!

Heb je je droomwoning op het oog? Wat als je wil lenen, maar onvoldoende spaargeld hebt om de notariskosten zelf te betalen? Gaan je kansen dan meteen in rook op? Niet noodzakelijk.

Ontdek al onze oplossingen