Onroerende leasing om je bedrijfspand aan te kopen | Credishop
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Onroerende leasing om bedrijfspand te kopen

Je wilt een bedrijfspand kopen en zoekt een interessante financiering. Buiten een traditionele formule van een investeringskrediet, kan je jouw bedrijfspand ook financieren via een onroerende leasing. Hieronder vertellen we je er meer over.

Wat is onroerende leasing?

Onroerende leasing is een andere financieringsvorm waarbij de leasinggever, of ook wel lessor genoemd, een bestaand gebouw verwerft, met zakelijke rechten betreffende de grond en dit ter beschikking stelt van de leasingnemer, of ook wel lessee genoemd. De leasingnemer betaalt dan een soort van huurvergoeding en kan op het einde van het leasingcontract tegen een restwaarde het bedrijfspand kopen.

Onroerende leasing is een ideale manier om een bedrijfspand te financieren en op termijn volledig blote eigenaar te worden.

Voor wie is onroerende leasing bestemd?

Meestal wordt deze vorm van financiering gekozen door bedrijven die aan het groeien zijn. Zij beschikken vandaag nog niet over de nodige fondsen om te investeren in een aankoop, maar hebben wel de ruimte nodig om verder te kunnen blijven groeien.

Alle bedrijven en alle professionals, ongeacht de markt of sector waarin ze actief zijn, moeten op een bepaald moment investeren om hun bedrijf te laten groeien. Als ze dan vastgoed willen verwerven is onroerende leasing een uitstekende manier.

Daarom hebben wij verschillende financiële oplossingen voor een brede doelgroep:

 • KMO 
 • Middelgrote bedrijven
 • Ambachtslui (zoals loodgieters, bakkers, slagers, electriciens, dakwerkers, kappers,…)
 • Kleinhandelaars (zoals bloemisten, verkopers van lederwaren, krantenwinkels, brillenwinkels, platenwinkels,…)
 • Vrije beroepen (dokters, chirurgen, advocaten, ….)

Tot hoeveel kan je lenen voor de aankoop via onroerende leasing?

Bij een onroerende leasing kan je dikwijls maar tot 70% à 80% van de geschatte waarde van het bedrijfspand lenen. Via Credishop kan je méér ontlenen. Contacteer ons voor meer info.  

Dit is dan ook één van de grote voordelen ten opzichte van een klassieke professionele lening of investeringskrediet. Daar wordt meer eigen inbreng gevraagd, die je dan weer niet in je bedrijf kan investeren.

Welke bedrijfspanden kan je financieren via onroerende leasing?

Alleen gebouwen die voor bedrijfsdoeleinden bestemd zijn, komen voor onroerende leasing in aanmerking. Heel vaak gaat het om onroerend goed met een polyvalent karakter, zoals kantoren, winkels en industriële gebouwen.

In principe kan je stellen dat alle panden met een bedrijfsdoeleinde in aanmerking komen om verworven te worden binnen het kader van een onroerende leasing. Maar zoals steeds zullen sommige leasinggevers terughoudend zijn ten opzichte van bepaalde bedrijfspanden, zoals bijvoorbeeld een wasserette of een pompstation. Hier is bijvoorbeeld het risico op bodemverontreiniging groot.

Meestal wordt er gekeken naar de staat van het pand, de polyvalentie ervan en de ligging van het pand. In concreto gaat het hier dan om bedrijfspanden zoals kantoren, winkels en zelfs industriële gebouwen (multifunctioneel magazijn).

Wil je zekerheid hebben of jouw pand in aanmerking komt voor onroerende leasing? Contacteer ons vrijblijvend

Welke documenten moet ik verzamelen voor een onroerende leasing?

Sta je op het punt om een bedrijfspand te kopen en overweeg je een financiering? Denk dan eens aan een onroerende leasing. Onze kredietspecialisten analyseren graag jouw mogelijkheden. Neem zeker contact met ons.

Welke documenten zullen gevraagd worden bij een eerste analyse voor een onroerende leasing:

 • Woordje uitleg van jouw project : welke activiteit oefen je uit, hoever sta je, wat zijn jouw ambities, …
 • Jaarrekening van de laatste drie jaar
 • Detail van de cijfers (winst- en verliesrekening) met eventueel de huidige saldibalans
 • Foto’s van het aan te kopen bedrijfspand met het adres of een link naar de immowebsite waar het bedrijfspand te koop staat

Wat zijn de voordelen van een onroerende leasing?

Uiteraard zijn er bij iedere vorm van financiering voor- en nadelen verbonden. Er zullen dus ook wel wat nadelen zijn bij onroerende leasing, maar wegen deze op ten opzichte van de voordelen van onroerende leasing?

Hier zijn alvast 5 grote voordelen van een onroerende leasing:

 1. Bij een onroerende leasing kan je méér financieren en moet je dus minder eigen middelen investeren in de aankoop
 2. Je kan dus meer eigen middelen gebruiken om te investeren in andere zaken, zoals het aanwerven van nieuw personeel, aankoop van materialen, betalen van facturen,….
 3. Je hoeft ook minder waarborgen te bieden dan bij een klassieke lening of investeringskrediet. Dit betekent uiteraard niet dat de leasinggever geen zekerheden zal vragen. Dat zou een utopie zijn.
 4. Je krijgt de mogelijkheid om je bedrijfspand aan te kopen. De eigendomsverwerving staat via onroerende leasing los van het bedrijfsrisico.
 5. Je kan de terugbetaling van je onroerende leasing volledig op maat laten uitwerken rekening houdende met toekomstige inkomsten.

Wat is het verschil met een klassieke professionele lening en onroerende leasing?

Bij een klassieke professionele lening of investeringskrediet leen je een kredietbedrag tegen een rentevoet die variabel of vast kan zijn. Je wordt meteen eigenaar van je bedrijfspand en je start met de terugbetaling van je professioneel krediet. De notaris zal hierbij belast worden met het opstellen van een kredietakte en het nemen van een hypothecaire waarborg ten gunste van de kredietgever.

Bovendien zal dit investeringskrediet verschijnen op de passiefzijde van je balans, een gedeelte op schulden tot één jaar en het saldo op langer dan één jaar. Dit beïnvloedt dan weer je ratio’s, zoals de solvabiliteitsratio. Je hebt meer vreemd vermogen aangetrokken waardoor je minder solvabel oogt.

Tenslotte heb je meer moeten investeren in de aankoop van het bedrijfspand en heb je minder eigen middelen over om te investeren in andere zaken. Wanneer je dan in iets anders zou willen investeren, riskeer je dat je weer opnieuw zou moeten teruggrijpen naar een nieuw krediet bij de bank. Voor je het weet, heb je meerdere kredieten in omloop en zou je het overzicht wel eens kunnen verliezen.

Daarentegen word je bij operationele leasing niet meteen eigenaar. Het zal de leasingmaatschappij zijn die eigenaar zal worden en waarbij jij later eigenaar wordt door het bedrijfspand aan een restwaarde te kopen. Het voordeel is dan weer dat je geen hypothecaire inschrijving zult moeten betalen. Wel zal de notaris verschillende notariële aktes opstellen die afgesloten zullen worden tussen jou, de leasinggever en de verkopende partij.

Een ander voordeel van onroerende leasing is dat deze schuld niet op je balans hoeft te komen. Je kan ervoor kiezen om de onroerende leasing off balance te houden. Hiermee komt de huurvergoeding rechtstreeks in de winst- en verliesrekening te staan als een fiscaal aftrekbare kost én je verzwaart er je balans op de passiefzijde niet mee. Hierdoor behoud je een mooie solvabiliteitsratio die dan weer vertrouwen kan geven aan je (toekomstige) klanten of handelsrelaties.

Een onroerende leasing volledig op maat kan gemaakt worden, zowel qua formule, duurtijd, terugbetaling. Wil je meer weten over onroerende leasing, Contacteer ons gerust.

Moet ik de onroerende leasing op mijn balans zetten?

Er zijn verschillende vormen van leasing. De onroerende leasing die wij je bij Credishop voorstellen, is een leasing die off balance komt te staan. Dit kent tal van voordelen. 

Welke duurtijd is er mogelijk voor onroerende leasing?

Dit hangt uiteraard af van jouw (fiscale) situatie. Meestal moet je rekenen op een gemiddelde duurtijd van 15 jaar, al zijn er mogelijkheden om voor 20 jaar te kiezen. Dit zal tijdens een uitvoerige analyse van jouw dossier uitvoerig besproken worden met jou en jouw boekhouder.

Wat zijn de fiscale voorwaarden om te kunnen spreken van een onroerende leasing?

Er is maar pas sprake van een onroerende leasing als het gaat om de overdracht van een ‘recht van gebruik’, gebaseerd op een onopzegbare overeenkomst van opstal of erfpacht.

De termijn van de onroerende leasing moet het de eigenaar mogelijk maken om het kapitaal, belegd in het bedrijfsgebouw, of de verkoopwaarde van een bestaand bedrijfspand volledig weer samen te stellen en de rentelast en andere kosten van de verrichting te dekken.

Tenslotte moet de gebruiker aan het einde van de overeenkomst van onroerende leasing van rechtswege eigenaar worden van het gebouw of een aankoopoptie hebben (art. 10, §2 WIB 92).

Heb je vragen over onroerende leasing of heb je een concreet project?

Heb jij vragen over onroerende leasing of zit je met een concreet project? Contacteer ons dan. We helpen je graag verder.