Hergroeperen leningen | Credishop
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Hergroeperen leningen

Leningen hergroeperen houdt in dat je verschillende leningen bundelt tot één nieuwe lening.

Met dat nieuwe krediet betaal je al je andere lopende leningen terug. Die huidige leningen worden ook allemaal geschrapt van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Een belangrijk voordeel van het hergroeperen van leningen is dat je terug een duidelijk zicht krijgt op je schuldenlast en je maandelijkse afbetaling.

Wat is hergroeperen van leningen?

Het hergroeperen van leningen is een uitzonderlijke maatregel waarbij je meerdere leningen zult terugbetalen via één nieuwe lening op afbetaling. Je zal in de toekomst dus ook maar één maandlast meer moeten betalen. Het kan wel zijn dat je hierdoor meer intresten betaalt. Wij rekenen het voor je uit.

Bij het hergroeperen van je leningen moet je de reden opgeven waarom je jouw leningen wilt bundelen. De bank wil immers weten waarvoor elke lening diende.

Waarom zou je je leningen hergroeperen?

Er kunnen verschillende redenen zijn om over te gaan tot het hergroeperen van leningen. Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie.

 • Je kan meerdere leningen hergroeperen omdat je gewoon de bomen door het bos niet meer ziet. Er zijn te veel verschillende vervaldagen die je in het oog moet houden en het lijkt wel alsof de banken over je geld beslissen in plaats van jijzelf.
 • Je hebt enkele leningen lopen aan een hogere rentevoet, zoals kredietopeningen of kredietkaarten. Je wil die hergroeperen in een nieuwe lening aan een lagere rentevoet.
 • Door onvoorziene omstandigheden was je genoodzaakt om enkele leningen aan te gaan. Vandaag is de rust weergekeerd en wil je orde op zaken stellen.
 • Je vindt dat je maandelijkse kredietlast te zwaar weegt en wil die verlagen. Je gaat een nieuwe lening aan met een langere duurtijd, waardoor je terug stabiliteit krijgt in je financiën. Door je leningen te hergroeperen in één langer lopend krediet, heb je een oplossing. Je moet je wel bewust zijn van het feit dat je precies door die langere looptijd wellicht meer intresten zult moeten terugbetalen.
 • In tegenstelling tot het scenario hiervoor wens je net een kortere looptijd te bekomen door het bundelen van alle leningen. Bijvoorbeeld omdat je inkomsten gestegen zijn en je dus meer kan terugbetalen per maand.

Leningen hergroeperen: hoe pak je dat aan?

Belangrijk is dat je precies weet hoeveel je nodig zult hebben om alles terug te betalen. Vraag daartoe de afrekeningen op van de leningen die je wil hergroeperen. Vraagt aan de kredietgever een afrekening bij volledige terugbetaling. Zo zal de bank ook rekening houden met de wederbeleggingsvergoeding (de ‘boete’ die je moet betalen als je een lening vervroegd terugbetaalt). Zo krijg je een concreet idee hoeveel je nodig hebt. Zie je dit niet zitten, contacteer dan onze specialist in jouw buurt . Hij of zij helpt je graag verder.

Leningen hergroeperen: berekenen en lening aanvragen

Het berekenen van een hergroepering van je leningen is niet zo moeilijk eenmaal je het bedrag kent dat je nodig hebt om alles terug te betalen. Ga vervolgens naar onze simulatietool .
Geef het gewenste bedrag in, kies de looptijd die je verkiest en klik op ‘berekenen’ hergroeperen leningen. Rechts krijg je meteen het bedrag te zien dat je maandelijks moet betalen.

Ben je tevreden over het resultaat? Klik dan op ‘lening aanvragen’ en start met het invullen van het aanvraagformulier.

Leningen hergroeperen: rentevoet

De rentevoet voor het hergroeperen van je leningen ligt hoger dan wanneer je bijvoorbeeld een autolening zoekt. Banken zijn nu eenmaal van mening dat aan het hergroeperen van leningen een zeker risico verbonden is. De uiteindelijke rentevoet zal je pas kennen wanneer de bank je leningaanvraag aanvaardt. Je krijgt van ons dan een SECCI-formulier waarop je alle modaliteiten van je lening kunt terugvinden. Je krijgt dit document geruime tijd vóór je jouw leningcontract tekent.

Opgelet, als je enkel de rentevoeten van verschillende leningen gaat vergelijken, dan loop je het risico een berekeningsfout te maken. Alle kosten van een krediet worden opgenomen in het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Dat is één cijfer dat je een totaalbeeld geeft van de kosten van een krediet. De rentevoet van jouw krediet is daar een (belangrijk) onderdeel van. Je doet er dus beter aan om dit JKP te vergelijken dan louter de rentevoet. De wetgever beperkt de kosten voor een krediet (inclusief de debetrentevoet) trouwens tot bepaalde maxima. Deze maxima of plafonds verschillen naargelang het ontleende bedrag, het feit of je krediet gepaard gaat met een kredietkaart of niet, ... Voor bedragen boven € 5.000 bedraagt de maximale debetrentevoet 10%.

Let ook op bij zogenaamde aanbiedingen. Soms kan je jouw leningen hergroeperen tegen een voordeeltarief, maar even later blijkt dan dat dit supertarief afhangt van een aantal strikte voorwaarden: je moet een schuldsaldoverzekering afsluiten bij dezelfde bank, je mag maar een beperkt bedrag lenen, je dient over een bepaald inkomstenniveau te beschikken … Bij Credishop bieden we je correcte rentevoeten aan. We besteden veel belang aan wat voor jou belangrijk en interessant is. We gaan op de kredietmarkt op zoek naar de oplossing die het best bij jou past. Maak een afspraak met een specialist in het hergroeperen van leningen . Wij bezorgen je dan onze beste tarieven.

Leningen hergroeperen simulatie

Een simulatie maken van het hergroeperen van leningen is eenvoudig. Je geeft het kredietbedrag in en kiest een looptijd. Nadien klik je op ‘berekenen’ en je weet meteen hoeveel je nieuwe maandlast zal bedragen.

Simuleer je hergroepering van leningen via onze simulatietool.

Leningen hergroeperen vergelijken 

Verschillende offertes voor het hergroeperen van leningen naast elkaar leggen, is sowieso een goed idee. Vergelijken kan je immers heel wat euro’s besparen. Maar toch moet je opletten dat je een correcte vergelijking maakt. In België bestaan er immers verschillende vergelijkingssites. Daar staan meestal lage debetrentevoeten op die geen rekening houden met het specifieke doeleinde van het hergroeperen van leningen. Je moet dan ook omzichtig omgaan met dit soort vergelijkingssites.

Waarop moet je letten als je het hergroeperen van leningen gaat vergelijken?

Zorg dat je exact weet hoeveel je vandaag terugbetaalt: voor je huidige leningen op afbetaling kan je dit becijferen aan de hand van de aflossingstabel. Voor kredietopeningen (kredietkaarten) is dit een stuk lastiger: die hebben vaak een onbepaalde duurtijd, zijn duurder en het bedrag dat je maandelijks betaalt varieert.

Als je leningen wilt hergroeperen, stel jezelf enkele vragen:

 • Wat vind jij belangrijk?
 • Wil je vooral zo weinig mogelijk aflossen per maand?
 • Of vind je een flexibele lening het belangrijkste?

Leningen hergroeperen: vergelijk niet enkel de rentevoet, maar ook het JKP. Het JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) geeft precies aan hoeveel een hergroepering van je leningen je op jaarbasis kost. De rentevoet is daar een onderdeel van. Het is dan ook veel zinvoller om het JKP van verschillende offertes met elkaar te vergelijken dan de rentevoeten.

Leningen hergroeperen: vergelijk ook de voorwaarden. Naast de financiële kant van de zaak (het JKP) is het ook belangrijk dat je stilstaat bij de bijkomende voorwaarden die een kredietverstrekker je oplegt:

 • Welke looptijd heeft je krediet? 
 • Ben je verplicht om je loon op een zichtrekening bij de kredietverstrekker te laten storten? Dit betekent immers dat je misschien van bank moet veranderen.
 • Moet je nog andere, verwante verzekeringsproducten onderschrijven, zoals een schuldsaldoverzekering, als je bij een kredietverstrekker een lening aangaat?
 • Gelden er specifieke voorwaarden met betrekking tot je inkomsten?

Hergroeperen van leningen vergelijken is erg zinvol, maar niet altijd eenvoudig. Laat je dit liever over aan een specialist, contacteer dan het Credishop-kantoor in je buurt.

Leningen hergroeperen: waarom is een schuldsaldoverzekering belangrijk?

Een schuldsaldoverzekering beschermt je nabestaanden tegen financiële zorgen als jij plots zou overlijden. De schuldsaldoverzekeraar zal op dat moment immers (een gedeelte van) de resterende leninglast overnemen. Je wil toch niet dat jouw dierbaren met een schuldenberg blijven zitten als jij plots zou sterven? Vraag daarom zeker een offerte voor een schuldsaldoverzekering.

Belangrijk: je hoeft zo’n schuldsaldoverzekering niet bij de kredietverstrekker af te sluiten waar je jouw lening neemt. Je mag die ook bij een andere verzekeraar onderschrijven. Ook hier is vergelijken de opdracht!

Goedkoopste hergroepering van leningen

De vraag is natuurlijk: wat is het goedkoopste? Kijk je daarvoor enkel naar het JKP? Of hou je ook rekening met hoe flexibel een kredietverstrekker is?

Je doet er sowieso goed aan om verschillende voorstellen voor het hergroeperen van leningen met elkaar te vergelijken. Maar enkel het JKP vergelijken, volstaat niet. Naast het JKP is het ook belangrijk om stil te staan bij de voorwaarden die de kredietverstrekker je oplegt, al dan niet gekoppeld aan het tarief.

Zo vragen sommige kredietverstrekkers dat jouw loon elke maand op een rekening bij hen gestort wordt. Dit kan meebrengen dat je van bank moet veranderen … en dat is niet altijd leuk. Ook een schuldsaldoverzekering wordt soms opgedrongen.

Bij Credishop  ligt het JKP misschien iets hoger. Maar dat is relatief, als je het verschil per maand bekijkt. Bovendien ben je volledig vrij om een schuldsaldoverzekering te nemen of niet. We raden het je zeker aan, maar jij beslist. Ook kan je vrij kiezen bij welke verzekeraar je deze schuldsaldoverzekering eventueel onderschrijft. Op die manier kan je ook heel wat euro’s besparen.

Niet de goedkoopste hergroepering van leningen is belangrijk, wel de meest betaalbare

Het is niet altijd de beste oplossing om naar de goedkoopste hergroepering van leningen te zoeken, maar wel naar de meest betaalbare. Het feit dat je op zoek bent naar een hergroepering van leningen, geeft aan dat het belangrijk is dat je budget onder controle blijft.

Je doet er dan ook goed aan om een hergroepering van leningen af te sluiten die perfect beantwoordt aan jouw behoeften en je terugbetalingscapaciteit. Dit vraagt een persoonlijke aanpak, waarbij een kredietspecialist luistert naar jouw verhaal en je een oplossing op maat voorstelt.

Bij Credishop  vergelijken wij de markt voor jou en gaan we op zoek naar een oplossing die echt bij je past. Maak meteen een afspraak om jouw plannen te bespreken

Hergroeperen van leningen: welke bank kiezen?

Niet alle banken bieden het hergroeperen van leningen aan. Gelukkig werkt Credishop met verschillende kredietgevers samen, zodat vaak een oplossing gevonden kan worden. Zo ook voor het hergroeperen van leningen.

Onze specialisten zullen altijd een gesprek met je voeren om bijkomende informatie te krijgen over jouw persoonlijke situatie. Ook willen ze graag weten wat jouw verdere behoeften en verlangens zijn. Hiermee zullen ze rekening houden om je een lening op afbetaling aan te bevelen.  Daarna zullen ze jouw leningaanvraag overmaken aan de bank die het best een antwoord kan bieden op jouw probleem.

Hergroeperen van leningen met één arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Je wenst samen met je partner jullie lopende leningen samen te voegen. Alleen werkt slechts één van jullie beide. Onze specialisten zullen vakkundig voor je berekenen wat je kan lenen zonder in de problemen te komen.

Hergroeperen van leningen als je werkloos bent

Als je jouw leningen wilt hergroeperen zonder dat je werk hebt, wordt het niet evident. Je doet er dan goed aan om werk te vinden, zodat je de bank vertrouwen kunt inboezemen om je een lening te geven.

Hergroeperen van leningen als je arbeidsongeschikt bent

Ben je tijdelijk arbeidsongeschikt of gedeeltelijk invalide, dan is een nieuwe lening niet onmiddellijk uitgesloten. Alleen zal het minder evident worden. Desalniettemin zullen onze specialisten nagaan wat jouw specifieke situatie is en of ze een oplossing op maat voor je kunnen uitwerken.

Hergroeperen van leningen als je uitzendkracht bent

Het hergroeperen van leningen als uitzendkracht is mogelijk. Wel zal je moeten aantonen dat je een zekere stabiliteit hebt in jouw professioneel inkomen. Hoe langer je al als uitzendkracht werkt, des te groter zijn je kansen.

Hergroeperen van leningen als je een contract van bepaalde duur hebt

Een arbeidscontract van bepaalde duur is op zich geen probleem als je een hergroepering van je leningen wilt. Zoals bij een uitzendkracht zal ook hier de gouden regel zijn om aan te tonen dat je beroepsinkomen stabiel en voldoende hoog is om je lening terug te betalen. Misschien heb je binnenkort wel zicht op een arbeidscontract van onbepaalde duur?

Hergroeperen van leningen als gepensioneerde

Het bundelen van je leningen als je (bijna) op pensioen bent, is in theorie mogelijk. Maar je aanvraag zal grondig bekeken worden. Als je pensioengerechtigd bent, heb je minder inkomsten dan wanneer je werkt. Je zal je nieuwe lening ook dan moeten kunnen terugbetalen zonder in problemen te komen.

Waarom wordt mijn hergroepering van leningen geweigerd? 

Het hergroeperen van leningen kan geweigerd worden. Hiervoor zijn er verschillende redenen, waarvan sommige voor de hand liggen:

 • Zwarte lijst: je hebt een negatieve melding op de Centrale voor kredieten aan Particulieren (CKP). Dit betekent dat je een achterstand hebt op één of meerdere leningen. 
 • Onvoldoende inkomsten: je hebt te weinig inkomsten om het gevraagde kredietbedrag terug te betalen.
 • Leefoverschot: na terugbetaling van je nieuwe lening houd je maandelijks te weinig over om je andere schulden of kosten te kunnen betalen.
 • Te hoog kredietbedrag: het bedrag van het krediet dat je vraagt, is te hoog. Heb je echt wel zoveel nodig of volstaat een lager bedrag ook?

Waarom wordt mijn hergroepering van leningen geweigerd? 

Omdat het hergroeperen van leningen beschouwd wordt als een risicovollere lening, gaan de banken je misschien geen extra geld willen toestoppen. De banken willen je pas extra geldelijke middelen geven als er hiervoor gegronde redenen zijn. De wetgever gaat er immers van uit dat hergroeperen een uitzondering is en wil te alle tijden vermijden dat je in een negatieve schuldenspiraal zou terecht komen.

Daarom zullen onze specialisten goed begeleiden en je verschillende vragen stellen. Maak meteen een afspraak .
 

Naast de financiële kant van de zaak (het JKP) is het ook belangrijk dat je stilstaat bij de bijkomende voorwaarden die een kredietverstrekker je oplegt.

Lees meer over Lening op afbetaling voor Hergroeperen leningen

Lening op afbetaling

4 maart 2021

Leningen hergroeperen en tegelijk onkosten vochtproblemen betalen

Mevrouw Vandecouter koopt op haar 55ste een huisje. Daarvoor sluit ze een woonkrediet af. Haar geluk is evenwel van korte duur. Al snel treden er vochtproblemen op. Uit het leven gegrepen … Wat als trop nu eenmaal teveel is?

Lening op afbetaling

18 februari 2021

Persoonlijke lening van 4.000 euro om facturen te betalen

Iedereen kent het gevoel wel: op een bepaald moment komt er een tsunami aan facturen op je af. Als je op zo’n moment niet over een voldoende grote financiële buffer beschikt, lijkt de hemel op je hoofd te vallen. En toch is dat niet nodig. Een persoonlijke lening biedt je namelijk de nodige flexibiliteit en zekerheid om dergelijke problemen aan te pakken. Dat bewijst het verhaal van Marie en Jean.

Lening op afbetaling

14 januari 2021

Waar vind je de goedkoopste particuliere lening?

Een particuliere lening is niet veilig. Je kiest beter voor een persoonlijke lening, waarbij je wettelijk beschermd bent.

Ontdek al onze oplossingen