Gezinsuitgaven, persoonlijke lening | Credishop
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezinsuitgaven, persoonlijke lening

Een lening op afbetaling voor gezinsuitgaven wordt in de volksmond ook wel een persoonlijke lening genoemd.

Je ontleent een bepaald bedrag en gedurende een vastgestelde looptijd betaal je elke maand een gedeelte van dat bedrag terug, plus intresten. Je weet dus vooraf perfect hoeveel en hoe lang je zal moeten betalen.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening voor gezinsuitgaven is een vrij eenvoudige kredietvorm. Je leent een bepaalde som, waarna je die gedurende een vooraf bepaalde looptijd terugbetaalt in maandelijkse schijven (plus intresten). Op die manier creëer je voor jezelf en je gezin wat extra financiële ademruimte. Als je een persoonlijke lening afsluit, dan geniet je wettelijke bescherming. De wetgever heeft immers een uitgebreide regelgeving uitgewerkt om jou als consument te beschermen.

Hoeveel kan je lenen voor een persoonlijke lening op afbetaling?

Via Credishop kan je een bedrag lenen minstens € 1.500 en maximaal € 75.000 lenen via een persoonlijke lening op afbetaling. Een nog hoger bedrag is mogelijk als je eigenaar bent van vastgoed. In dat geval bekijken we samen met jou de mogelijkheden binnen een hypothecair krediet met roerende bestemming.

Welke looptijd kan je kiezen voor een persoonlijke lening op afbetaling?

De maximale looptijden van leningen op afbetaling zijn gelinkt aan de ontleende bedragen. Deze zijn wettelijk bepaald en kan je terugvinden op de website van de FOD Economie:   

24 maanden € 500 tot € 2.500
30 maanden € 2.501 tot € 3.700
36 maanden € 3.701 tot € 5.600
42 maanden € 5.601 tot € 7.500
48 maanden € 7.501 tot € 10.000
60 maanden € 10.000 tot € 15.000
84 maanden € 15.001 tot € 20.000
120 maanden € 20.001 tot € 37.000
240 maanden meer dan € 37.000

                    

Persoonlijke lening op afbetaling: kosten en JKP

Het is uiteraard belangrijk om te weten welke kosten er bij een persoonlijke lening op afbetaling horen. Alle kosten zitten vervat in het JKP, wat staat voor Jaarlijks Kostenpercentage. De rentevoet van je lening maakt deel uit van dit JKP. Bij een persoonlijke lening hoef je geen schrik te hebben voor extra kosten. Het principe is: what you see, is what you get. Het Jaarlijks Kostenpercentage geeft je een duidelijk beeld van het totale kostenplaatje op jaarbasis van jouw persoonlijke lening.

Bij wet is het verboden voor kredietverstrekkers om nog bijkomende kosten aan te rekenen: je zal dus geen dossierkosten, andere administratieve kosten, vergoeding voor de bemiddelaar, kosten voor verplaatsing … moeten betalen.

Opgelet: als je jouw persoonlijke lening vervroegd terugbetaalt, dan moet je wel een wederbeleggingsvergoeding betalen. Die bedraagt 1% als jouw lening nog langer dan één jaar loopt en 0,50% als dat minder is. 

Persoonlijke lening: geld lenen bij de bank of zonder bank?

Je kan een persoonlijke lening afsluiten via een onafhankelijk bemiddelaar zoals Credishop, of via je bank. Dat laatste houdt enkele nadelen voor je in. Zo kan de bank enkel eigen producten aanbieden.

Bovendien staan de meeste banken ook slechts een persoonlijke lening toe als je bij hen al klant bent. Daarom kan geld lenen zonder de bank maar met tussenkomst van een onafhankelijk kredietbemiddelaar een betere oplossing zijn.

Een onafhankelijk kredietbemiddelaar zoals Credishop werkt immers met meerdere kredietgevers samen. Hierdoor hebben we veel meer opties voor je. Wil je meer weten, contacteer  ons dan meteen.

Persoonlijke lening op afbetaling: maak een simulatie

Wil je precies weten hoeveel je maandelijks zult moeten afbetalen voor je persoonlijke lening, maak dan een simulatie van je persoonlijke lening op afbetaling . Hoe doe je dat? Eenvoudig: geef het kredietbedrag en de duurtijd in, en vervolgens berekent de simulatietool onmiddellijk je maandelijkse aflossing voor het gevraagde kredietbedrag. Ben je tevreden met het resultaat, dan kan je jouw lening online aanvragen. Normaal weet je binnen de 24 uur of je leningaanvraag aanvaard wordt.

We geven je ook graag enkele voorbeelden van tarieven mee:

Kredietbedrag Looptijd
in maanden
Maandelijks
terug te betalen
Totaal terug
te betalen
Debetrente JKP
€ 2.000 24 € 93,99 € 2.255,86 12,50% 12,50%
€ 5.500 36 € 176,34 € 6.348,06 9,99% 9,99%
€ 8.000 48 € 192,34 € 9.232,32 8,95% 8,955%
€ 12.000 60 € 238,79 € 14.327,32 8,95% 8,95%
€ 17.000 84 € 258,30 € 21.697,20 8,95% 8,95%

    
Het tarief van 8,95% is voorbehouden voor klanten bij wie de verhouding tussen lasten en inkomen maximaal 30% bedraagt. Onder lasten verstaan we de huur of een woonkrediet met een minimum van € 300 én alle maandelijkse overige kredietlasten. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, dan zal het toegepaste JKP 9,99% bedragen.

Beste persoonlijke lening vergelijken

Vergelijken komt vaak neer op geld besparen. Dat geldt ook voor je persoonlijke lening. Je kan zelf via vergelijkingssites op zoek gaan naar de beste persoonlijke lening. Maar dat kost veel werk en als leek loop je het risico dat je belangrijke criteria voor de vergelijking uit het oog verliest.

Je kan de vergelijking beter laten maken door een onafhankelijk bemiddelaar. Zo helpen we dagelijks tientallen klanten verder met het vergelijken van de voorwaarden voor hun persoonlijke lening. Hierbij gaan we niet altijd op zoek naar de goedkoopste lening, want goedkoop is in realiteit niet altijd beste koop. Wel streven we naar de beste oplossing voor jouw probleem en komen we bij je terug met de beste persoonlijke lening.

Wat is verschil tussen een lening op afbetaling en een particuliere lening?

Een lening op afbetaling is een wettelijk geregeld financieel product dat jou alle bescherming biedt. Er zijn wettelijk vastgelegde termijnen, je krijgt alle nodige informatie vóór je het contract tekent en je betaalt geen woekertarieven. Ook de kredietbemiddelaar en de kredietgever zijn gescreend door de bevoegde diensten van de FSMA en opgenomen in een register.

Leen je daarentegen geld van een particulier, dan loop je het risico dat je met malafide mensen te maken hebt. Je geniet dan niet van de wettelijke bescherming. Denk hier dus zeer goed over na.

Persoonlijke lening aanvragen

Je kan je persoonlijke lening aanvragen op twee manieren

 • online: je maakt eerst zelf een simulatie  via onze simulatietool en klikt daarna verder om je lening online aan te vragen. Jij zit hierbij zelf aan de knoppen en beslist vrij wat je denkt nodig te hebben.
 • op kantoor: wens je toch wat meer persoonlijke begeleiding, dan kan je terecht in één van onze kantoren. Maak vandaag nog een afspraak .

We aanvaarden geen telefonische aanvragen. Wij willen immers een duidelijk beeld krijgen van wie je bent. Daarbij respecteren we uiteraard je privacy. 

Geld lenen zonder bewijs van inkomen: kan dat?

Neen, dat zal niet lukken. Als je een persoonlijke lening wenst, dan zal de kredietgever steeds nagaan of jij in staat bent om die lening achteraf correct terug te betalen. Daartoe zal je jouw inkomsten moeten bewijzen, bv. via recente loonbrieven. 

Tot welke leeftijd kan je lenen voor gezinsuitgaven?

Er is geen echte maximumleeftijd. Wel zal de bank controleren of jij financieel in staat bent om de lening gedurende de volledige looptijd tijdig en correct terug te betalen. Als je al met pensioen bent, en je inkomsten ligger lager dan toen je nog werkte, is het belangrijk om na te gaan of de maandlast binnen je budget past. Sommige kredietgevers zullen aanvragen voor leningen van gepensioneerden weigeren.

Wie kan een persoonlijke lening op afbetaling aangaan?

1. Persoonlijke lening als particulier

Je kan een persoonlijke lening afsluiten als particulier, ongeacht je gezinssituatie. Vorm je een koppel met iemand of ben je alleenstaande? Je kredietaanvraag zal op dezelfde manier beoordeeld worden: het belangrijkste criterium is immers de vraag of jij de maandlast zult kunnen terugbetalen zonder financieel in de problemen te komen.

2. Persoonlijke lening als zelfstandige of ondernemer

In dit geval zijn er twee mogelijkheden:

Je wil een lening afsluiten voor privédoeleinden.

Dan komt dit gewoon neer op een persoonlijke lening voor particulieren. Je sluit deze lening immers af als privépersoon. Dit brengt mee dat je de intresten niet fiscaal kunt verzilveren als beroepskosten. Het voordeel is dat je de persoonlijke lening voor om het even welk doel kunt aanwenden. Je bent vrij in de aanwending van het geld en hoeft geen factuur voor te leggen.

Je wil een lening afsluiten voor professionele doeleinden.

Dan kan je dit enkel doen via een investeringskrediet. Dit wordt afgesloten door de vennootschap of je eenmanszaak. Hierbij kan je wel beroepskosten inbrengen, maar moet je ook meer kosten betalen en zijn de voorwaarden een stuk strenger.

Het kan zeker interessant zijn om als zelfstandige een persoonlijke lening aan te gaan. Wel zullen de meeste banken of kredietgevers een historiek van je activiteiten opvragen. De meeste banken vragen dat je minstens 24 maanden actief bent. Je zal daarbij moeten bewijzen dat je over min of meer stabiele inkomsten beschikt aan de hand van je aanslagbiljet en je boekhouding.

3. Persoonlijke lening als uitzendkracht

Ben je uitzendkracht of interimarbeider, dan zal een kredietgever bij jouw aanvraag voor een persoonlijke lening dezelfde criteria beoordelen als bij iemand die al jarenlang een vaste werkgever heeft. De kredietverstrekker gaat immers na of jij de lening correct zult kunnen aflossen en bekijkt daarvoor jouw leefoverschot.

Hoeveel kan jij maandelijks aflossen zonder financieel in de problemen te komen? En hoeveel heb je elke maand over om van te leven? Uiteraard speelt de stabiliteit van je inkomen een rol bij de beoordeling van je terugbetalingscapaciteit. En daar schuilt voor jou als uitzendkracht het addertje onder het gras. Sommige banken of kredietgevers eisen immers een stabiliteit van twaalf maanden, wat voor uitzendkrachten vanzelfsprekend erg moeilijk is. Andere, meer gespecialiseerde kredietverstrekkers zijn tevreden met zes maanden stabiliteit.

Hoe dan ook wil een kredietgever vermijden dat je een lening afsluit die financieel voor jou onhaalbaar is. En dat is maar goed ook, want je wil geen lening hebben die je al snel met een betalingsachterstand opzadelt. Heb je een partner met een vast inkomen, dan kan dat zeker een positief effect hebben op je aanvraag. Er zijn dan immers twee inkomens in plaats van één.

4. Persoonlijke lening als gepensioneerde

Als je (bijna) met pensioen bent, is het niet altijd evident om nog een persoonlijke lening af te sluiten. Veel kredietgevers zullen je aanvraag immers weigeren. Ze vrezen dat je financieel niet in staat zult zijn om de lening volledig en correct terug te betalen.

Het is nu eenmaal zo dat je pensioenuitkering een stuk lager ligt dan je inkomen tijdens je actieve loopbaan, en dat schrikt banken af. Als een kredietgever toch bereid is om een kredietaanvraag goed te keuren, dan zal er soms voorgesteld worden om de looptijd te beperken.

Hou er ook rekening mee dat, als je op oudere leeftijd een persoonlijke lening aangaat, je nabestaanden de schulden zullen moeten aflossen als jij plots zou overlijden. Overweeg daarom zeker het onderschrijven van een schuldsaldoverzekering, al dreigt de premie hoog op te lopen omwille van je leeftijd.

Hoe lang duurt de goedkeuring van een persoonlijke lening?

Omdat we digitaal werken, gaat alles efficiënter en sneller. Onze medewerkers bekijken jouw aanvraag meteen. Als ze een positieve beoordeling kunnen geven, dan gaat het dossier via elektronische weg naar de bank of kredietgever. Zij controleren de kredietaanvraag ook van hun kant en bezorgen ons feedback. Dit alles gebeurt binnen een termijn van enkele uren tot maximaal 24 uur. Daarna nemen we meteen contact met jou op.

Wanneer word je persoonlijke lening geweigerd?

Je kredietaanvraag wordt onderzocht door onze medewerkers en de analisten van de bank. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je lening wordt geweigerd:

 • Je kan het krediet wellicht niet correct terugbetalen, omdat je een te hoog kredietbedrag wilt lenen of omdat je niet over voldoende inkomsten beschikt.
 • Je staat negatief vermeld op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België (NBB). Dit wordt ook wel eens de zwarte lijst genoemd.
 • Je hebt geen stabiel professioneel inkomen, waardoor het risico bestaat dat je de lening niet correct zult kunnen terugbetalen.

Ben je verplicht om een verzekering te nemen bij een persoonlijke lening?

Neen, je bent nooit verplicht om een verzekering bij een lening te nemen. Evenmin ben je verplicht om bij een welbepaalde verzekeraar een verzekering te nemen. Met andere woorden, je kiest vrij of en bij wie je aanvullende verzekeringsproducten afneemt.    

Dit neemt niet weg dat het soms best nuttig zijn kan zijn om jezelf en je nabestaanden financieel te beschermen. Zo kunnen we je bijvoorbeeld helpen via een schuldsaldoverzekering. Daarmee kan je jezelf en je gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden (en eventueel ook tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid). Als jij of je partner overlijdt, moet de resterende leninglast nog verder afbetaald worden. Als er dan maar één inkomen meer overblijft, kan dit een lastige klus worden. Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat (een gedeelte van) de resterende aflossingen door de verzekeraar overgenomen worden. We laten je hierin volledig vrij, maar zullen je er wel op wijzen dat je dit mogelijk is. Finaal beslis jij.

Waarvoor kan je precies een persoonlijke lening op afbetaling aangaan voor gezinsuitgaven?

Je kan dit op verschillende manier invullen, afhankelijk van je concrete behoeften. Enkele mogelijkheden:

 • aankoop van digitale apparaten: een laptop, smartphone, tablet, televisie, fototoestel … Je hoeft hiervoor niet altijd een lening via de winkel aan te gaan.
 • bijzondere familiale gebeurtenissen: geboorte van een kind (lenen voor de aankoop van babyspullen, inrichten van de babykamer …), een communie (lenen voor de kleding, het feest, …), …
 • ongelukkige gebeurtenissen: een begrafenis, een hospitalisatie, … 
 • onvoorziene uitgaven: een zwaar defect aan je auto, de herstelling (en/of vervanging) van een wasmachine, droogkast, ijskast of diepvriezer …
 • lenen om de studies van je kinderen of van jezelf te financieren (inschrijvingsgeld voor de hogeschool of universiteit, studiemateriaal (boeken, laptop, speciale software of licenties, gesofisticeerde rekenmachines, microscopen, ...), …
 • lenen om nieuwe meubels te kopen of je woonkamer op te frissen: ook meubelwinkels bieden hiervoor soms leningen aan, alleen ben je dan niet zeker dat het financieel product en alle voorwaarden degelijk aan jou worden uitgelegd. Als je de persoonlijke lening voor meubels afsluit via een onafhankelijke kredietbemiddelaar, dan krijg je een professionele uitleg over het financieel product.
 • lenen om belastingen te betalen: valt de afrekening van je belastingen zwaar tegen, dan kan je dit financieren. Zo vermijd je boetes voor een laattijdige betaling of een loonbeslag. Je betaalt de lening vervolgens maandelijks terug.
 • lenen om over een geldreserve te beschikken: soms wil je gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Je wenst een extra geldreserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven die je sowieso verwacht. Dan kan je een persoonlijke lening overwegen. Opgelet, het geld dat je leent, moet je ook terugbetalen. Hou hiermee rekening als je jouw lening simuleert.
 • geld nodig om schulden af te betalen
 • betalingsachterstand in alimentatie: je kampte met inkomensverlies, waardoor je tijdelijk de alimentatie voor je kinderen of ex-partner niet kon betalen. Ondertussen is dit bedrag opgelopen en wil je alles aanzuiveren. Een persoonlijke lening kan je hierbij helpen.
 • lenen om de huurwaarborg te storten    
 • lenen om de huurachterstand weg te werken: zo vermijd je mogelijk een gerechtelijke procedure. Belangrijk is dat je omstandigheden kunt aantonen die de achterstand in huur rechtvaardigen (je was bijvoorbeeld tijdelijk arbeidsongeschikt). Verzamel die bewijzen, ze zullen je immers helpen bij het verkrijgen van een lening.
 • persoonlijke lening om je hobby uit te oefenen: sommige hobby's kosten nu eenmaal handenvol geld. Meestal gaat het dan om de aankoop van de uitrusting. Met een lening voor gezinsuitgaven behoud je financieel comfort zonder dat je moet inboeten voor je vrije tijd.
 • lening voor gezinsuitgaven om advocatenkosten te betalen: je hebt een advocaat nodig om je gelijk voor de rechter te halen. De kosten voor ereloonnota's kunnen de pan uit swingen. Bekijk dan zeker de mogelijkheden van een persoonlijke lening.

Wanneer kiezen voor een lening op afbetaling en wanneer voor een kredietopening of kredietkaart?

Een lening op afbetaling biedt meer voordelen dan een kredietopening (kredietkaart):

 • de debetrente of het tarief ligt lager
 • je betaalt maandelijks een vast bedrag
 • de rentevoet is vast, je hoeft dus geen onaangename verrassingen te vrezen
 • je looptijd ligt eveneens vast, je weet dus wanneer je mag stoppen met terugbetalen
 • je hebt zekerheid, er zijn geen extra kosten

1. Wat zijn de belangrijkste nadelen van een kredietopening of kredietkaart?

Je betaalt enkel intresten op hetgeen je opgenomen hebt. Dat klinkt positief, maar er zit een addertje onder het gras. De debetrente voor een kredietopening ligt gevoelig hoger dan voor een lening op afbetaling.

Voor een kredietopening met kaart tot € 1.250 ligt de maximale debetrente op 14%. Heb je een kredietopening met kaart voor een bedrag hoger dan € 5.000, dan is de maximale debetrente of tarief gelijk aan 11,5%

Verder mag je ook niet vergeten dat je het kapitaal nog moet terugbetalen en dat je op geregelde tijdstippen de kredietopening moet zeroteren, ofwel op nul brengen. Meer info hierover vind je op de site van de FOD Economie  

2. Voordelen van een persoonlijke lening op afbetaling

 1. Het is een wettelijk geregelde vorm van lenen. Het biedt je dus veiligheid, want de kredietgever en de kredietbemiddelaar mogen niet zomaar iets doen. Zo zijn er wettelijke looptijden en wettelijk vastgelegde maximale JKP's.
 2. Je kredietaanvraag wordt vooraf grondig geanalyseerd, waardoor je je niet zomaar veel te zwaar in de schulden steekt.
 3. Alles wordt je vóór het ondertekenen van het contract goed uitgelegd.
 4. Je weet perfect wat je moet betalen en hoe lang, geen verrassingen!
 5. Ook de kosten en de intresten zitten vervat in het JKP en worden mee verrekend in je maandelijkse aflossing.
 6. Na de eindvervaldag heb je geen schuld meer.
 7. Specifieke leningen op afbetaling zoals de autolening  of de renovatielening  hebben van de goedkoopste tarieven voor een lening.
   
Met een persoonlijke lening of een lening op afbetaling voor gezinsuitgaven creëer je voor jezelf en je gezin wat extra financiële ademruimte.

Lees meer over Lening op afbetaling voor Gezinsuitgaven, persoonlijke lening

Lening op afbetaling

25 november 2021

Werd je lening geweigerd? Ontdek hier waarom!

Werd je lening geweigerd? Da’s vervelend! Ontdek hier alvast de belangrijkste redenen voor een negatief antwoord én wat je eraan kan doen.

Lening op afbetaling

31 augustus 2021

Schoolkosten: start met een gerust hart aan het nieuwe schooljaar

Is 1 september elk jaar weer spannend voor jou als ouder? Met dit overzicht van schoolkosten weet je voortaan duidelijk wat je kan verwachten.

Lening op afbetaling

4 maart 2021

Leningen hergroeperen en tegelijk onkosten vochtproblemen betalen

Mevrouw Vandecouter koopt op haar 55ste een huisje. Daarvoor sluit ze een woonkrediet af. Haar geluk is evenwel van korte duur. Al snel treden er vochtproblemen op. Uit het leven gegrepen … Wat als trop nu eenmaal teveel is?

Ontdek al onze oplossingen