Een huis gekocht maar nog geen woonkrediet. Gevaarlijk!
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Thomas en Aurélie hebben een huis gekocht maar hebben nog geen woonkrediet. Gevaarlijk!

Woonkrediet

1 March 2023

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Thomas en Aurélie hebben een huis gekocht. Ze hebben een compromis getekend. Maar ze hebben nog geen woonkrediet. Dat is gevaarlijk. Want na het tekenen van de compromis kan je eigenlijk niet meer terug.

Thomas werkt bij een slager in de buurt. Aurélie is herstellende van een burn-out en zal op korte termijn een opleiding starten waarna ze in de zorgsector zal werken. Buiten een kinderwens leeft er al jaren een andere droom, eigenaar worden. Ze hebben een huis gekocht. Het is een bescheiden woning maar ze voldoet aan de verwachtingen van het jonge koppel.

Maar ze hebben nog geen woonkrediet en dat is best wel gevaarlijk.

Huis gekocht na ondertekening van compromis

Na ondertekening van de compromis is het huis gekocht. Er is geen ommekeer meer mogelijk. Je bent officieel al eigenaar. Enkel moet dit nog formeel in een notariële of authentieke akte gegoten worden. Deze akte onderteken je altijd bij de notaris. Je hebt hier vier maanden de tijd voor.

Definitief huis gekocht tenzij opschortende voorwaarde

Gelukkig heeft het jonge koppel in de compromis een opschortende voorwaarde er in laten zetten. Deze opschortende voorwaarde luidt als volgt: 

“De compromis geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een woonkrediet ter financiering van de aankoop van voormeld onroerend goed. Indien de kandidaat-koper binnen de 4 weken vanaf heden geen twee weigeringsbrieven voor een woonkrediet kan voorleggen, dan is deze opschortende voorwaarde vervuld.”

Het huis is dus pas definitief gekocht in volgende gevallen:

  • Na de vier weken
  • Indien er slechts één weigeringsbrief kan voorgelegd worden

Thomas maakt zich geen zorgen. Hij gelooft in een goede afloop.

Omgekeerde wereld: simulatie woonkrediet pas nadat ze huis gekocht hebben

Maar eigenlijk zou Thomas zich wel zorgen moeten maken. Hun situatie is niet evident. Ze hebben nog geen woonkrediet en hebben niet eens een simulatie van hun lening laten maken of het überhaupt mogelijk is.

Nadat ze het huis gekocht hebben, contacteert hij enkele banken en kredietmakelaars. Credishop is één van hen.

Hij maakt een afspraak en bespreekt hun situatie. Deze is niet evident.

Er zijn enkele zwakke elementen in hun dossier:

  • Er is slechts één professioneel inkomen. Dat van Thomas.
  • Aurélie krijgt een vervangingsinkomen.
  • Er is één kind ten laste (waardoor leefoverschot hoger ligt).

Maar er zijn gelukkig ook goede elementen:

  • Er is een eigen inbreng.
  • Thomas beschikt over een stabiele job. Hij heeft zich de afgelopen maanden zelfs kunnen verbeteren.
  • Ze hebben aangetoond dat ze kunnen sparen, ondanks het minder inkomen.
  • Ze moeten iets meer dan 90% van de aankoopprijs lenen, maar kunnen via vrienden mogelijk onder die 90% duiken.

De verschillende formules om een hypotheeklening terug te betalen worden besproken en het koppel kiest, op aanbeveling van onze medewerker, voor een progressief krediet. Op deze manier starten ze aan een lagere maandlast en betalen ze elke maand een beetje meer. Zo groeit de maandlast mee met de te verwachten inkomsten. Aurélie zal binnen enkele maanden haar werk hervatten.

Waarom kiest het koppel voor Credishop nadat ze hun huis gekocht hebben

Waarom kiest het koppel nu voor Credishop nadat ze het huis gekocht hebben? Die vraag stelt onze medewerker en Thomas antwoordt heel eerlijk. “Omdat jullie volledig waren in jullie uitleg en je niet beperkt hebben tot het meedelen van een rentevoet Jullie hebben geluisterd naar onze situatie en hebben maatwerk geboden.”

Zulke woorden doen natuurlijk altijd deugd en beschrijven helemaal onze manier van werken.

Zeker te regelen als je een huis gekocht hebt

Als je een huis gekocht hebt, dus na ondertekening van de compromis, moet je zeker snel werk maken van de brandverzekering. Zoals je hierboven al kon lezen is de overeenkomst al gesloten. Met andere woorden, jij bent al eigenaar.

Als er dan iets gebeurd met de woning, dan ben jij al verantwoordelijk.

Wacht niet tot je een huis gekocht hebt om een afspraak te maken

Wil jij een huis kopen? Wacht dan niet tot je het huis gekocht hebt om een simulatie van je woonkrediet te laten maken.
De normale gang van zaken is dat je eerst informatie inwint om nadien op huizenjacht te gaan. Onze kredietspecialist kan je nog enkele tips geven voor het uitbrengen van een bod of de ondertekening van je compromis.

Maak daarom tijdig een afspraak.

Renovatieverplichting nadat je huis gekocht hebt

Sinds januari 2023 is er in Vlaanderen een renovatieverplichting nadat je een huis gekocht hebt met een energiecertificaat (EPC) van hoger dan D. Voor Brussel en Wallonië is dit anders geregeld.

Alleszins moet je hier rekening mee houden en eventueel een budget werken voorzien.

Meer info vind je terug voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

 

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je persoonlijke lening of woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.