Je woonlening overzetten naar een andere woning: hoe doe je dit?
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Je woonlening overzetten naar een andere woning: hoe doe je dit?

Woonkrediet

15 April 2021

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Je hebt een hypotheeklening lopen voor je bestaande woning, maar bent vastbesloten om een nieuwe te kopen. Kan je je woonlening behouden en gewoon het pand wijzigen in de kredietovereenkomst?

Je hebt een hypotheeklening lopen voor je bestaande woning, maar bent vastbesloten om een nieuwe te kopen. Kan je je woonlening behouden en gewoon het pand wijzigen in de kredietovereenkomst?

Ja, dat kan. Dat noemen we een pandwissel of hypotheekoverdracht. Je hypothecaire lening blijft dan gewoon lopen en in de akte wordt je nieuwe woning vermeld in plaats van je oude. Je moet hiervoor wel langsgaan bij de notaris. Opgelet, je nieuwe huis moet aangekocht zijn binnen twee maanden na de verkoop van je huidige woning en de opbrengst van de verkoop van je huidige woning moet op een geblokkeerde rekening staan.

Voordeel van een pandwissel

Bij een pandwissel of overdracht van hypotheek behoud je dus je bestaande woonlening, waardoor je geen herfinanciering hebt en dus geen wederbeleggingsvergoeding moet betalen. Dit is de zogenaamde boete en is beperkt tot 3 maanden intresten.

Je hebt wel eigen middelen nodig

In het geval dat we hierboven beschrijven gaan we ervan uit dat je jouw bestaande woning verkoopt en een nieuwe aankoopt. Je bestaande hypothecaire lening wordt niet terugbetaald, maar je vraagt de bank om de bestaande hypothecaire inschrijving over te brengen naar je nieuwe woning. Voor de aankoop van die nieuwe woning behoef je bijgevolg geen nieuwe woonlening. In die zin heb je dus wel eigen middelen nodig.

Wat gebeurt er als je niet over voldoende eigen middelen beschikt?

Als je niet over voldoende eigen middelen beschikt om de aankoop te financieren, of als je een bijkomend budget voor werken wenst, wat kan je dan doen? Dan zal de bank je een nieuw woonkrediet kunnen toestaan. Als je dan een hoger bedrag gaat moeten lenen dan bij de oorspronkelijke woonlening, dan zal de bank voor dit bedrag een bijvoeglijke hypotheekstelling vragen.

Laat het ons even concreet maken.

De oorspronkelijke hypothecaire waarborg was € 100.000. Momenteel heb je nog € 80.000 kapitaal openstaan. Dan heb je dus nu een marge van € 20.000 aan marge.

Maar wat gebeurt er als je dan eigenlijk € 50.000 nodig hebt? Dan overschrijd je deze marge en heb je dus € 30.000 extra nodig (in vergelijking met de oorspronkelijke hypothecaire waarborg). De bank zal dan een bijvoeglijke hypotheekstelling nemen van € 30.000, met alle kosten van dien.

In dit laatste geval kan het ook zijn dat de bank als bijkomende waarborg aan jou vraagt om ook voor dit bedrag een schuldsaldoverzekering af te sluiten. En die zal dan duurder uitvallen, want je bent intussen al wel weer wat ouder geworden.

Moet de bank een pandwissel toestaan?

Bijkomend element dat je moet weten is dat een bank niet verplicht is om een pandwissel toe te staan. De bank zal jouw vraag behandelen alsof het een nieuwe kredietaanvraag betreft. Ze maakt dus opnieuw een evaluatie van je inkomen, je bestaande kredietengagementen, etc. Zelfs al verandert er niets aan het bedrag dat je moet terugbetalen. Sowieso zal er een schatting moeten gebeuren van de woning waarnaar je de hypothecaire inschrijving wilt overbrengen.

Welke kosten komen er kijken bij een pandwissel?

Zoals je hierboven al gelezen hebt zal de bank vragen om een nieuwe schatting te laten doorvoeren. De kosten hiervoor schommelen al snel rond de € 250.

Verder moet je ook rekening houden met kosten die je aan het Kantoor Rechtszekerheid zult betalen. Daar dient immers een doorhaling te gebeuren van de hypothecaire inschrijving op je vroegere woning en zal er een verhuis plaatsvinden van de inschrijving naar de nieuwe woning. Ten slotte zal de bank je ook hier dossierkosten aanrekenen. Die kosten vind je normaal gezien terug op de tarievenkaart van de kredietgever.

Is een pandwissel altijd interessanter?

Neen, alles hangt af van je persoonlijke situatie. Stel dat je bij een nieuwe hypotheeklening een beduidend lagere rentevoet kunt krijgen. In zo’n geval is een nieuwe hypothecaire lening mogelijk voordeliger dan een pandwissel.

Onze specialisten in woonkrediet helpen je

Of een pandwissel of een nieuwe woonlening de beste oplossing is voor jou, is specialistenwerk. Je hoeft de vergelijking niet zelf te maken. Laat dit over aan de medewerkers van Credishop. Je vindt hier een Credishop-kantoor in je buurt. Maak meteen een afspraak!

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je persoonlijke lening of woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.