Partner uitkopen? Hier lees je hoe wij Philippe hebben geholpen.
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Partner uitkopen wanneer je uit elkaar gaat. Hoe hebben wij Philippe geholpen?

Woonkrediet

13 October 2022

Philippe en Christine zijn twee jaar gehuwd maar kennen elkaar al langer. Toch komt er een einde aan hun relatie en ze beslissen om uit elkaar te gaan. Philippe gaat zijn partner uitkopen om zo de woning te behouden. Hier lees je zijn verhaal en hoe wij hem helpen.

Philippe en Christine gaan uit elkaar

Philippe is al eigenaar van een bouwgrond en beslist een nieuwbouw woning te bouwen. Hierin voorziet hij op de gelijkvloers een volledige verdieping voor zijn oude moeder. Zelf zal hij met Christine op de eerste verdieping gaan wonen in een duplex appartement.

Hij is dus eigenlijk alleen eigenaar. Toch beslist hij om de woning nadien in de huwelijksgemeenschap in te brengen.

Wanneer het koppel beslist om uit elkaar te gaan, laten ze door de notaris een echtscheiding in onderlinge toestemming, afgekort een EOT, opstellen.

Hierin engageert Philippe zich om de bestaande woonlening over te nemen alsook enkele privé en professionele leningen van Christine. Maar het wordt pas complex als Philippe en Christine ook voorzien dat de woning in onverdeeldheid moet blijven gedurende 5 jaar.

Na één jaar komt Philippe bij ons en vertelt hij zijn verhaal. Lees hier hoe wij hem verder helpen.

Partner uitkopen – wat is er afgesproken

Philippe en Christine hebben een EOT waar eigenlijk in staat dat de woning niet verkocht mag worden gedurende een periode van 5 jaar. Toch is het koppel constructief naar elkaar, want elk wilt zijn eigen weg uitslaan.

Christine is akkoord dat haar een uitkoopsom van 20.000 EUR betaald wordt.

Na een financiële analyse beschikt Philippe over de nodige terugbetalingscapaciteit en kan hij een nieuw krediet bekomen om zijn partner uit te kopen.

Allemaal prima dus, maar die EOT heeft wel een bijzondere kracht en is bindend. In samenspraak met de juridische afdeling van de kredietverstrekker werken we een addendum uit dat door beide partijen getekend wordt.

Partner uitkopen via nieuwe hypothecaire lening

Als je je partner gaat uitkopen, moet je dus weten hoeveel je aan je partner moet betalen. Dit bedrag noemt men de uitkoopsom. Je kan het bedrag van de uitkoopsom lenen via een nieuwe hypothecaire lening. Wij voorzien dit bedrag in de nieuwe hypothecaire lening van Philippe.

Herfinanciering woonlening na scheiding

Philippe en Christine hebben echter ook nog een hypothecaire lening lopen. Deze hypotheeklening was een herfinanciering van de oorspronkelijke woonlening van Philippe ten tijde van de bouw van de woning.

In de EOT voorzien beiden dat Philippe deze lening alleen gaat overnemen.

Dit is een logische stap voor diegene die zijn partner wenst uit te kopen. Wel zullen wij nagaan of alles terug betaalbaar is en blijft.

Andere leningen overnemen van partner

In het geval van Philippe en Christine komen beiden uitdrukkelijk overeen dat er leningen, op naam van Christine, overgenomen zullen worden door Philippe. Dit is een beetje atypisch. 

Normaal gezien neemt iedere partij zijn eigen leningen over, voor zover deze aangegaan zijn voor het huwelijk en op eigen naam. Wanneer je gehuwd bent, moet je normaal gezien allebei tekenen als je een lening wenst aan te gaan.

Alleszins is het zo dat je bij het uitkopen van je partner ook andere leningen kunt hergroeperen in een nieuw woonkrediet.

Partner uitkopen is opnieuw schrijfgeld betalen

Philippe gaat dus zijn partner uitkopen en alleen eigenaar worden van de woning. Dit betekent dat er een verandering optreedt in het eigenaarschap en dat er dus opnieuw een notariële akte nodig is. Er zal dus met andere worden opnieuw schrijfgeld betaald moeten worden.

Dit schrijfgeld omvat ondermeer de registratierechten, het ereloon en de BTW van de notaris voor de kredietakte, het ereloon en de BTW van de notaris voor de aankoopakte, een hypotheekrecht en nog tal van andere administratieve kosten.

Partner uitkopen, vergeet de miserietaks niet

Een kost die dikwijls door partijen over het hoofd wordt gezien, is de belasting op uit onverdeeldheidtreding. De zogenaamde miserietaks.

Het standaardtarief voor dit verdeelrecht is 2,5% in Vlaanderen en 1% in Wallonië en Brussel.

Maar voor Vlaanderen gelden er wel enkele specifieke regels. Het tarief voor de miserietaks kan 1% bedragen in Vlaanderen wanneer je gehuwd of wettelijk samenwonend bent (geweest). Én voor zover je minstens één jaar hebt samengewoond. Voldoe je aan die twee voorwaarden dan geniet je dus van een lager verdeelrecht.

Hoe bereken je de miserietaks?

Het verdeelrecht wordt berekend op de actuele waarde van de woning. Ook al heb je de woning in het verleden aan een lagere prijs gekocht of gebouwd. Meestal komen de partners de waarde van de woning overeen in de EOT. Indien er geen overeenstemming is, moet je via de rechtbank een akkoord bekomen.

Gelukkig is dit niet het geval voor Philippen en Christine. Zij hebben een akkoord over de waarde. Het bedrag van de miserietaks wordt zo mee gefinancierd in de nieuwe woonlening van Philippe.

Wil jij je partner uitkopen? Maak dan een afspraak

Gaan jullie uit elkaar en wil jij je partner uitkopen? Maak dan gerust een afspraak. We helpen je graag verder en vinden waarschijnlijk wel een oplossing voor je.