Wat als je jouw hypotheeklening niet meer kunt betalen?
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat als je jouw hypotheeklening niet meer kunt betalen?

Woonkrediet

22 October 2022

Je hypotheeklening niet meer kunnen betalen. Zeker in tijden van crisis en stijgende inflatie waar het leven voor iedereen duurder wordt, kan dat wel eens moeilijk worden. Toch moet je vermijden om je hypotheeklening niet meer te betalen. In dit artikel lees je wat er kan gebeuren én wat je eraan kunt doen.

Je hypotheeklening niet meer kunnen betalen. Zeker in tijden van crisis en stijgende inflatie waar het leven voor iedereen duurder wordt, kan dat wel eens moeilijk worden. Toch moet je vermijden om je hypotheeklening niet meer te betalen. In dit artikel lees je wat er kan gebeuren én wat je eraan kunt doen.

Hypotheeklening niet meer kunnen betalen - de theorie

In theorie zou je met je bank kunnen gaan onderhandelen over uitstel van betaling. Maar de praktijk toont aan dat banken hier niet in toegeven en je dus geen uitstel van betaling geven.

De enige uitzondering waarbij de banken jou een uitstel van betaling (van kapitaal) toekennen is in zeer specifieke omstandigheden wanneer de regering hen hiertoe verplicht. Denken we maar aan het uitstel van betaling van je woonkrediet in tijden van Corona en energiecrisis. Maar ook dit uitstel is dan weer onderworpen aan strikte voorwaarden.

Enerzijds met betrekking tot de periode waarin je dit uitstel kunt aanvragen en het uitstel verleend wordt. Anderzijds ook aan de andere voorwaarden waaraan je moet voldoen zoals bijvoorbeeld het bezitten van ander roerend vermogen (spaargeld).

Na de specifieke regeling ten tijde van Corona merkten we dat klanten nadien in de problemen kwamen als ze bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een renovatielening aanvroegen. Het uitstel van betaling vormde voor quasi alle banken een negatief element. Je kon jouw hypotheeklening al niet betalen en vroeg daar uitstel voor. Welke waarborg hadden de banken dan dat je jouw persoonlijke lening of autolening nog wel correct zou terugbetalen?

Daarom zijn wij niet overtuigd dat dit de meest doeltreffende manier is om je hypotheeklening niet meer terug te betalen. Er zijn andere manieren.

Praktijk wanneer je jouw hypotheeklening niet meer kan betalen

In de praktijk zal de bank bij wanbetaling van je hypotheeklening je een aangetekende brief versturen waarbij ze jouw woonkrediet opeisbaar stellen. Dit betekent dat je alles in één keer moet betalen.

Bovendien ga je belanden op het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de zogenaamde "zwarte lijst". Hierdoor geraak je natuurlijk nog in grotere problemen. Daarom vermijd je best zo lang mogelijk om je hypotheeklening niet meer te betalen.

Tenslotte zal de bank een gerechtelijke procedure opstarten waarbij je eerst voor de rechtbank zult moeten verschijnen om een akkoord te bekomen. Wanneer de achterstand te groot is en/of de bank niet akkoord gaat, zal er een proces-verbaal van niet-verzoening opgesteld worden door de rechter. Hierna kan de bank overgaan tot het leggen van een beslag op je woning en de notaris te laten aanstellen om jouw woning openbaar te verkopen.

Vermijden om je hypotheeklening niet meer te betalen - contacteer ons tijdig

Wanneer je merkt dat het betalen van je hypothecaire lening moeizaam begint te worden, doe je er best aan om actie te ondernemen. Contacteer ons tijdig zodat we jouw situatie kunnen bespreken en kunnen onderzoeken welke jouw mogelijkheden nog zijn.

Herfinanciering van je hypotheeklening

Eén van de mogelijkheden om jou terug financiële zuurstof te geven is om jouw bestaande woonlening te herfinancieren en hierbij een langere duur aan te koppelen. Dit betekent dat je maandelijks minder moet betalen.

De andere kant van de medaille is dan wel dat je meer intresten zult betalen. Maar daar draait het nu niet om. Je wilt net vermijden dat je in de problemen komt doordat je dreigt jouw hypotheeklening niet meer te kunnen betalen.

Hypotheek simulatie

Onze kredietexperten zullen verschillende vragen stellen om jouw behoefte en verwachtingen te kunnen inschatten. Verder zullen ze zich informeren of je nog kredieten hebt lopen, jouw professionele situatie en jouw gezinssituatie.

Dit laat hen toe om een simulatie van je nieuwe woonlening te maken.

Wanneer jij je daarin kunt vinden, dan zullen ze een kredietdossier samenstellen. Hierbij lever je verschillende documenten aan zoals loonbrieven, kopie kredietaktes, afrekeningen van over te nemen leningen,...

Dan zal een kredietaanvraag ingediend worden bij één van de kredietpartners en zal je een aanvraagformulier ondertekenen. Bij een positieve beslissing over jouw leningaanvraag, zullen we samen de voorwaarden overlopen zodat we snel naar een kredietaanbod kunnen gaan. Na ondertekening van het kredietaanbod zal de nieuwe kredietgever contact opnemen met jouw notaris om alles te finaliseren.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een simulatie van jouw hypotheek

Vrees jij dat je binnenkort jouw hypotheeklening niet meer kunt terug betalen, maak dan zeker een afspraak en leg jouw situatie uit. Wij maken een simulatie van je hypotheek en beslissen daarna samen wat de volgende stap zal zijn.