Achterstand in betaling van sociale bijdragen als zelfstandige
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat te doen bij achterstand in de betaling van je sociale bijdragen als zelfstandige?

Investeringskrediet

20 February 2022

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Vanaf dan betaal je ieder kwartaal sociale bijdragen. Zo bouw je als zelfstandige sociale rechten op bij ziekte en pensioen. Maar wat gebeurt er als je niet tijdig betaalt of je hebt een serieuze achterstand? En wat kan je er dan aan doen? Je leest het hier.

Wanneer betaal je normaal de sociale bijdragen voor zelfstandige

Er zijn enkele vastgestelde data waarop je in principe je sociale bijdrage als zelfstandige moet betalen.

 • Kwartaal 1 op 25 maart
 • Kwartaal 2 op 25 juni
 • Kwartaal 3 op 25 september
 • Kwartaal 4 op 25 december

Als je deze termijnen respecteert, dan kan je jouw sociale bijdragen aftrekken van je bruto inkomen.

Achterstand in de betaling van sociale bijdragen als zelfstandige

Betaal je niet tijdig je sociale bijdragen, dan krijg je een boete van 3% op het onbetaald gebleven gedeelte. Zolang je je bijdrage niet volledig vereffent, komt er elk kwartaal een nieuwe boete van 3% bij, bovenop het onbetaald gedeelte.

Heb je op het einde van het jaar nog altijd openstaande bijdragen, komt er nog een boete van 7% bij. Gelukkig is deze laatste boete van 7% maar éénmalig, maar het is best wel pittig als je het financieel al niet breed hebt gedurende een bepaalde periode.

Wat te doen bij achterstand in de betaling van je sociale bijdragen als zelfstandige?

Je kan via het sociaal verzekeringsfonds ook een afbetalingsplan bekomen of een kwijtschelding van je verhogingen vragen. Hier zijn voor- en nadelen aan verbonden. We geven je uiteindelijk nog een derde oplossing mee.

1. Afbetalingsplan voor je sociale bijdragen

Veelal wordt een afbetalingsplan toegekend als je de terugbetalingstermijn zo kort mogelijk houdt. Ook geldt dit maar voor de vervallen schulden. De maandelijkse aflossingen komen bovenop de nieuwe sociale bijdragen.

Je merkt meteen dat dit soort van oplossingen niet meteen ideaal zijn. Je hebt al weinig financiële ademruimte en nu moet je je meteen weer extra krap zetten.

2. Kwijtschelding van de verhogingen

Je kan een kwijtschelding van de verhoging vragen, maar dit zal pas kunnen als je eerst de hoofdsom van je sociale bijdragen hebt betaald. Bovendien zal de kwijtschelding maar pas kunnen toegestaan worden door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). En moet je beschikken over goede argumenten die je moet kunnen aantonen.

Ook hier heb je dus niet meteen de oplossing die jouw financiële ademruimte geeft. Het gaat hier enkel om kwijtschelding van de verhoging en niet over de hoofdsom.

3. Lening om achterstand sociale bijdragen te betalen

Bij Credishop kan je terecht voor een lening om de achterstand van je sociale bijdragen meteen te regelen. Bovendien kies jij hier de duurtijd. Zo betaal je jouw lening terug op jouw ritme en niet dat van een ander.

3.a. Welke leningen kunnen er hiervoor in aanmerking komen?

Persoonlijke lening voor gezinsuitgaven

Ben je geen eigenaar van je woning en is de achterstand van je sociale bijdragen niet zo hoog, dan kan je opteren voor een persoonlijke lening.

Je kan via onze tool een simulatie van je persoonlijke lening maken. Kies je leningbedrag en je duurtijd en klik op simuleren. Je ziet meteen het bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen. Past dit binnen je budget, vraag dan online je persoonlijke lening aan. Onze medewerkers zullen je nog telefonisch of per sms contacteren om nog enkele aanvullende gegevens (ondernemingsnummer, activiteit, aanslagbiljetten) te bezorgen. Houd dus zeker je mail of gsm in het oog.

Hypothecaire lening

Ben je eigenaar en is het bedrag van de achterstand op je sociale bijdragen serieus opgelopen, dan kunnen we bestuderen of een oplossing binnen het kader van een hypothecaire lening uitgewerkt kan worden. Maak zeker een afspraak en bereid jouw dossier al voor. Welke documenten zullen we je zeker vragen:

 • Details van je bestaande hypothecaire lening (ontleend kapitaal, duurtijd, eerste betaling, maandtermijn en openstaand saldo in kapitaal)
 • Fiscaal basisattest van je hypothecaire lening
 • Eigendomstitel
 • Laatste twee aanslagbiljetten en huidige tussentijdse cijfers

3.b. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening om je sociale bijdragen te betalen

Het is we belangrijk om weten dat je als zelfstandige minstens 24 maanden activiteit moet hebben, en dat je dit kan aantonen aan de hand van twee aanslagbiljetten. Uiteraard vragen we ook je tussentijdse cijfers op om na te gaan of je over de nodige terugbetalingscapaciteit beschikt om de lening te betalen. Deze voorwaarde geldt zowel voor een persoonlijke lening als voor een hypothecaire lening.

Hoe worden de sociale bijdragen berekend?

De sociale bijdragen worden berekend op je werkelijk genoten inkomen van dat jaar. Aan de basis ligt een schema met barema’s:

1. Netto belastbaar inkomen

Het netto belastbaar inkomen bekomen je door volgende zaken in mindering te brengen van je bruto inkomen:

 • Je beroepskosten
 • Je eventueel al betaalde sociale bijdragen
 • Eventuele bijdragen in het kader van een sociale VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen)
 • Je verrekenbare verliezen

2. Hoeveel sociale bijdragen betaal je dan

Het bedrag van je sociale bijdragen zal afhankelijk zijn van de schijf waarbinnen je valt.

 • Lager dan 14.658,44 EUR : enkel de minimumbijdrage
 • 14.658,44 EUR – 63.297,86 EUR : 20,5%
 • 63.297,86 EUR – 93.281,01 : 14,16%
 • Inkomen boven de 93.281,01 EUR : maximumbijdrage

Hierbij moet je ook nog eens rekening houden met een beheerskost voor het sociaal verzekeringsfonds.


Welke rechten kan je kwijt geraken als je jouw sociale bijdragen als zelfstandige niet tijdig betaald of een achterstand opbouwt?

Als je jouw sociale bijdragen als zelfstandige tijdig en correct betaalt, krijg je een heleboel sociale rechten in de plaats.

 • Gezinsbijslag : 
  • Kraamgeld of startbedrag, 
  • Kinderbijslag op groeipremie
 • Ziekteverzekering : 
  • Terugbetaling van medische kosten
  • Ziekte-uitkering bij arbeidsongeschiktheid
 • Moederschapsuitkering
 • Moederschapshulp
 • Vaderschapsverlof en geboorteverlof
 • Pensioenen
  • Rustpensioen
  • Overlevingspensioen

Betaal je jouw sociale bijdragen niet of heb je achterstand, dan ga je niet alleen flinke boetes moeten betalen, maar bovendien loop je het risico dat de opbouw van je sociale rechten in het gedrang komt.

Heb je achterstand om je sociale bijdragen te betalen?

Wacht niet en kom nu nog in actie. Maak een simulatie van je lening of maak een afspraak met één van onze kredietspecialisten. We helpen je graag verder.