Geld lenen om schulden terug te betalen – oplossing
Chat met ons
Overslaan en naar de inhoud gaan

Geld lenen om schulden bij vrienden terug te betalen

Lening op afbetaling

7 July 2022

Het is alom geweten dat de pandemie op verschillende vlakken een impact heeft. Vele werkgevers worden genoodzaakt om hun personeelsleden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te zetten. Hierdoor is er in veel gezinnen een terugval aan inkomsten. Zo gebeurt het ook bij Mark.

Geld lenen bij vrienden tijdens corona-crisis

Het is alom geweten dat de pandemie op verschillende vlakken een impact heeft. Vele werkgevers worden genoodzaakt om hun personeelsleden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te zetten. Hierdoor is er in veel gezinnen een terugval aan inkomsten.
Zo gebeurt het ook bij Mark. Hij kan tijdelijk niet gaan werken en moet het zien te redden met een vervangingsinkomen.

Niet eenvoudig, want Mark moet zijn huur, een persoonlijke lening en een kredietkaart terugbetalen. Om uiteindelijk rond te komen leent hij geld bij vrienden. 

Terugbetaling van schulden wordt op papier gezet

Onder het mom van de beste afspraken maken de beste vrienden, zet Mark alles op papier. Zo is er achteraf nooit discussie.
Hij krijgt van twee vrienden een renteloze lening. Hij moet enkel het geleende kapitaal terug betalen. Er wordt wel een einddatum voor de terugbetaling van de lening tussen vrienden ingezet.

Wanneer de einddatum nadert, heeft Mark het geleende geld nog niet bij elkaar kunnen sparen. Hij besluit om een flexijob in de horeca te gaan uitoefenen.

Mark heeft extra inkomen via een flexijob

Mark werkt met een contract van onbepaalde duur en heeft het werk kunnen hervatten. Hij werkt sinds enkele maanden ook bij in de horeca tijdens de weekends. Het inkomen uit deze flexijob geeft hem dat extra centje meer per maand waardoor hij zijn huur en lening kan terugbetalen.

Alleen is het nog altijd niet voldoende om de twee leningen aan zijn vrienden terug te betalen. Dit zit Mark dwars.

Leningen herfinancieren en extra geld lenen om schulden terug te betalen

Mark zoekt de mogelijkheden uit op internet en komt al vrij snel op onze website terecht. Hij maakt een simulatie voor een persoonlijke lening, waarbij hij zijn lopende leningen wilt terugbetalen én tegelijk de schulden bij zijn vrienden wilt terugbetalen.

Het bedrag dat hij voor zijn nieuwe persoonlijke lening moet betalen past perfect in zijn budget. Hij zet de procedure verder en vult online zijn aanvraag in.

Binnen de 24 uur akkoord over zijn lening

Na het indienen van zijn aanvraag, belt één van onze medewerkers met Mark om alles te overlopen. Wanneer alles duidelijk is en de eerste analyse positief is, dient onze medewerker de aanvraag in bij één van onze kredietpartners.

Mark is eerlijk geweest in zijn antwoorden waardoor de beslissing snel is genomen door de kredietinstelling. Nog geen 24 uur na de bespreking met onze medewerker krijgt Mark het bevrijdend telefoontje over de nieuwe persoonlijke lening. Zijn lening is goedgekeurd.

Welke documenten nodig om contract op te stellen

Mark levert de nodige documenten aan om het contract te kunnen opstellen: 

  • identiteitskaart, 
  • loonfiches laatste drie maanden, 
  • bewijs storting van het loon op de rekening, 
  • contract van de persoonlijke lening
  • laatste afrekening van de kredietkaart.

Ook de overeenkomst met zijn twee vrienden stuurt hij door. Alles klopt. Mark tekent zijn contract en met de nieuwe lening wordt iedereen netjes terug betaald.

Inkomen uit flexijob telt mee in de analyse van je lening

Mark werkt bij via een flexijob. Dit is heel belangrijk, want als dit inkomen stabiel is en je dus op regelmatige basis een flexijob uitoefent, dan telt dit inkomen mee in de beoordeling of je een lening kunt krijgen.

Doordat de situatie van Mark verbeterd is, gaf dit extra vertrouwen aan de kredietinstelling om de lening goed te keuren.

Moet jij ook geld lenen om schulden terug te betalen? Maak eerst een simulatie

Vooraleer je een lening aangaat, doe je er het best aan om eerst een simulatie van je nieuwe lening te maken. Hoeveel ga je moeten betalen? Past dit binnen jouw budget? Pas wanneer je zeker bent dat je de nieuwe lening kunt terugbetalen, ga je verder en dien je jouw aanvraag in. Wij contacteren je zo snel mogelijk om een oplossing te zoeken.

Hier lees je hoe wij mevrouw Vandecouter hebben kunnen helpen met het hergroeperen van haar leningen en een nieuw budget hebben kunnen voorzien;